Gasbilstoppen: Stockholms län före Skåne, Östergötland

Stockholms län har högst andel gasbilar, 5,75 % av miljöbilarna 2012, före Skåne 5,4 %, Östergötland 4,93 %, Västra Götaland 4,56 % och Västmanland 4,53 %. Rikssnittet var 2012 4,26 %. Gröna Bilister föreslår fem enkla punkter för en snabbare omställning till fordonsgas.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. En viktig del i detta är att köra på biogas som framställs av sopor och slam, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

2012 registrerades 5405 nya gasbilar i Sverige, motsvarande 4,26 % av alla nya miljöbilar i landet.  Det är en minskning jämfört med år 2011, då gasbilsandelen var 5,13 %.

– Tyvärr domineras miljöbilarna av dieselbilar, medan andelen bilar på förnybara drivmedel har minskat i rask takt. Det strider direkt mot riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, förvärrar luftkvaliteten i våra städer och minskar möjligheterna att producera drivmedel lokalt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar alla att välja miljöbil, med förtur för bilar som drivs på el eller förnybara drivmedel som biogas. Den som tankar ren biogas minskar klimatpåverkan med ungefär 85 procent.

– Nu finns det gasbilar från allra minsta bilklass till sjusitsiga minibussar, från många bilmärken. Bor man där tillgången på gasmackar är god, bör man absolut ge gasbilen en chans, säger Mattias Goldmann. Gröna Bilister uppmanar också regeringen att ge bättre och mer långsiktig stimulans till biogas, så att antalet mackar kan öka.

Topplista – andel gasbilar 2012 per län

All statistik kommer från BilSweden.