Gröna Bilister applåderar snabbladdare i Glumslöv

OKQ8:s första hållbara drivmedelsstation i Skåne har nu öppnat i Glumslöv, med möjlighet att snabbladda elbilar. Gröna Bilister applåderar macken som får stor betydelse för omställningen till hållbar bilism.

OKQ8:s första hållbara mack i Skåne har nu öppnat i Glumslöv mellan Helsingborg och Landskrona. Macken uppfyller höga hållbarhetskrav, byggd med limträbalkar, isolerad med stenull, värmd med bergvärme och solceller och med tak med titanoxid som bryter ner kväve i luften med solens hjälp. Energiförbrukningen är halverad jämfört med en vanlig mack.

– Allt det är positivt och viktigt, men det avgörande är vad macken säljer, och här gör Glumslöv-macken stor skillnad. Elbilar kan snabbladdas här, vilket skyndar på omställningen till hållbar bilism, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister medverkar i NEA, Nordic Electric Avenue, som arbetar för att det ska bli lättare att köra elbil i Öresundsområdet, inklusive elbilar i bilpooler.

– Macken i Glumslöv gör vårt arbete lättare och kommer att få fler att våga lämna fossilbränslebilen bakom sig, avslutar Mattias.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.