Gröna Bilister berömmer Vasaloppet för samåkning

Gröna Bilister har i flera år kritiserat Vasaloppet för att man uppmuntrar till onödigt bilåkande. Nu får tävlingen istället beröm för sin nya satsning på samåkning.

– I spåret är det förstås var och en för sig som gäller, men till och från tävlingen borde man kunna samåka mycket mer. Det är glädjande att Vasaloppet nu insett det och lanserar en samåkningstjänst för alla som ska tävla, säger Kristina Birath, styrelseledamot i Gröna Bilister och själv Vasaloppsåkare och samåkare.

Med Vasaloppet Samtrip kan deltagarna samåka, vilket gör resan både billigare och miljövänligare. Enligt Vasaloppets egen statistik tar 76 % av deltagarna bilen till skidspåret, så initiativet kan få stor betydelse. På Vasaloppet Samtrip annonserar deltagarna önskad resväg och hur mycket man är villig att betala för att få åka med en förare. Den som har bil annonserar i stället om antal lediga platser och kostnaden för att boka en plats. Kontaktuppgifter lämnas först när både förare och passagerare accepterat varandra som resekamrater, vilket ökar tryggheten för deltagarna.

Gröna Bilister ser det som naturligt att aktörer som är beroende av att klimatet inte förändras alltför drastiskt, såsom Vasaloppet, går i bräschen för att minska sin klimatpåverkan. Därför har man varit särskilt kritisk mot Vasaloppets tidigare uppmaning att åka med två bilar för att kunna ha en i vardera ände av spåret. Men nu är stridsyxan nedgrävd.

– Vasaloppets samåkning är ett bra initiativ som jag hoppas och tror att många väljer att använda. Och så hoppas jag att det sår en tanke om samåkning också när man kommer hem, för det är så pinsamt att se alla som sitter ensamma bakom ratten i sin bil, på väg åt samma håll samtidigt, säger Kristina Birath.

I många andra länder gynnas samåkning på olika sätt, t.ex. genom att man får använda kollektivtrafikfilen. I Sverige finns ingen offentlig stimulans till samåkning alls, men en revidering av förmånsbilssystemet och reseavdraget skulle påskynda en ökad samåkning, bedömer Gröna Bilister.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister