Gröna Bilister: Bravo Ånge, testar elbil!

Ånge kommun testar nu elbil i den dagliga verksamheten, efter en diskussion som tog fart med sommarens Elbilsrekordet. Gröna Bilister är starkt positiva.

Ånge kommun testar nu en eldriven Nissan Leaf, Årets Bil 2011 och världens mest sålda elbil genom tiderna. Efter ett par månaders test ska kommunen utvärdera om det är lämpligt att storskaligt byta till eldrift.
– Ånga gör helt rätt. Genom att utförligt testa elbilen vet man snart hur bra den fungerar för kommunens verksamhet, och kan sen ta ställning till ett storskaligt byte till avgasfri bilism. Det ger minskad klimatpåverkan, bättre luft och mindre buller. Dessutom är kommunen skyddad mot allt dyrare olja, bensin och diesel. Det är rätt tänkt av kommunen, och vi räknar med att elbilen snart blir ett permanent och allt vanligare inslag i Ånge, säger Mattias Goldmann, talesperson för Gröna Bilister.
Gröna Bilister har under sommaren kört Elbilsrekordet, 400 avgasfria mil, och förde då samman Ånge kommun med elbilsleverantörer.
– Elbilen är redo för ett stort genombrott, och kommunerna har en viktig roll i att vara tidigt ute för att skapa lokala marknader för elbilen. Dessutom har kommunen en viktig roll i att ordna laddplatser, inte minst för de som bor i lägenhet, utan eget garage att ladda i, säger Mattias Goldmann.
Gröna Bilister konstaterar att elbilsomställningen ännu går trögt i Sverige, och föreslår utökade statliga incitament utöver de 40 000 kronor man nu får i supermiljöbilspremie.