Gröna Bilister: Bravo Järfälla, skaffar sex elbilar!

Järfälla kommun skaffar sex elbilar och testar elbilar även för hemtjänsten. Gröna Bilister är starkt positiva.

Järfälla skaffar sex små, tvåsitsiga elbilar för Fastighetsförvaltningen och testar elbilar i hemtjänsten. I framtiden kommer kommunen alltid att överväga om det går att byta till elbil eller om bilen kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller bilpool.
– Järfällas byte till avgasfria bilar ger minskad klimatpåverkan, bättre luft i innerstaden och mindre buller. Dessutom är man skyddade mot allt dyrare olja, bensin och diesel. Det är rätt tänkt av kommunen, och vi räknar med att dessa elbilar snart följs av många fler, säger Mattias Goldmann, talesperson för Gröna Bilister.
Gröna Bilister har under sommaren kört Elbilsrekordet, 400 avgasfria mil, och delar gärna med sig av erfarenheterna.
– Elbilen är redo för ett stort genombrott, och kommunerna har en viktig roll i att vara tidigt ute för att skapa lokala marknader för elbilen. Dessutom har kommunen en viktig roll i att ordna laddplatser, inte minst för de som bor i lägenhet, utan eget garage att ladda i, säger Mattias Goldmann.
Gröna Bilister konstaterar att elbilsomställningen ännu går trögt i Sverige, och föreslår utökade statliga incitament utöver de 40 000 kronor man nu får i supermiljöbilspremie.