Gröna Bilister och Öresundskraft: Gynna elbilen på riktigt, regeringen!

I februari registrerades bara fyra elbilar. Nu slår Gröna Bilister och Öresundskraft larm: Utan ordentlig stimulans för elbilarna, blir det laddhybrider för hela slanten!

I februari registrerad 17 860 nya personbilar, varav 1 866 miljöbilar. Av dessa var 234 laddhybrider och endast 4 elbilar. Elbilarna backar alltså mycket kraftigt på marknaden, till förmån för laddhybrider. 
– Elbilar och laddhybrider har samma Supermiljöbilspremie på 40 000 kr, trots att elbilens merkostnad är högre genom att den har mycket större batterier, och att elbilens klimatnytta är mycket större. Supermiljöbilspremien måste justeras så att den som gör störst klimatnytta får störst belöning, helst inom ramen för ett bonus-malus-system, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
Idag, onsdag 27 mars överlämnas Roadmap Swedens förslag till färdplan för fossilbränsleoberoende fordonsflotta till näringsminister Annie Lööf. Per Lundgren från Öresundskraft medverkar vid överlämningen av dokumentet, som bl.a. Öresundskraft och Gröna Bilister medverkat att ta fram.
– Sverige var först i omställningen bort från bensin och diesel. Nu ligger vi efter, och det beror på att stimulansen är för svag och för kortsiktig. Annie Lööf och hennes regeringskollegor måste visa att de menar allvar med fossilbränsleoberoende, annars tappar vi allt det vi byggt upp, säger Per Lundgren.
Den bästsäljande laddhybriden, Toyota Prius, går drygt 2 mil på el, innan den går över till bensin, medan den bästsäljande elbilen, Nissan Leaf, går 20 mil avgasfritt. Laddhybriden kan köras enbart på bensin, medan elbilens teknik är tvingande – den körs alltid på el.