Gröna Bilister uppmanar Falun kommun: Testa elbilar i verksamheten – nu finns chansen!

Genom Interreg-projektet Green Drive erbjuds Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas kommuner att testa elbil i verksamheten. Testa tekniken, ni kommer att bli övertygade, uppmanar Gröna Bilister.

– Elbilen ger nollutsläpp i närmiljö, och eftersom Sverige har en mycket ren elmix är den totala klimatpåverkan väldigt låg. Dessutom är de tysta och väldigt pigga att köra. Därför uppmanar vi kommunen att nappa på erbjudandet och testa en elbil i den egna verksamheten, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas kommuner samt norska Hedmark och Oppland får möjligheter att låna en elbil några veckor under våren. Efter provperioden får förarna svara på om de stött på svårigheter, till exempel med att hitta laddplatser, och hur de upplevt att använda bilen i sin verksamhet. De samlade erfarenheterna från projektet blir en hjälp för kommunerna i kommande val av fordon.

– Elbilen funkar utmärkt i kommunal verksamhet, till exempel i hemtjänsten, parkförvaltningen eller i den interna bilpoolen. Ledande kommuner ser också till att låna eller hyra ut elbilarna till kommuninvånare och näringsliv, för att fler ska få bekanta sig med den nya tekniken, säger Mattias.

Sverige ska till år 2020 minska sin klimatpåverkan med 40 procent jämfört med år 1990, och många kommuner har egna, tuffare klimatmål.

– För att klara klimatet måste vi minska bilismens klimatpåverkan, och elbilarna är en viktig del i detta. Dessutom överskrider många kommuner gränsvärdena för luftkvalitet, och alltfler människor är bullerstörda. Elbilen är en del av lösningen på allt detta, säger Mattias

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.