Höstbudgeten: Mikrovärmda kylskåpsrester räddar inte klimatet

Regeringens förslag för en ökad andel miljöbilar och förnybara bränslen är otillräckliga och kända sen tidigare. ”Mikrovärmd kylskåpsmat som inte räddar klimatet”, säger Gröna Bilister.

 
9.5 % biodiesel i dieseln, i snitt 7 % etanol i bensinen med E10 som ny bränslekvalitet år 2015, och fortsatt sänkt förmånsskatt för laddhybrider, gas- och elbilar. Därtill en regional satsning på biogas från lantbruket. Det är vad regeringen presenterar på bil- och bränsleområdet, vilket huvudsakligen är känt sen gammalt och får små – men positiva – effekter. Ingen Robin Hood-skatt för bilar finns med, trots att Centerpartiet driver det, liksom socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.
– Regeringens förslag är mikrovärmda kylskåpsrester som inte alls tillräckligt snabbt tar oss mot den fossilbränslefria fordonsflottan. Regeringen utlovade att utredningen om fossilbränsleoberoende fordonsflotta inte skulle lägga en hämsko på utvecklingen – men antingen har det ändå hänt, eller så vill regeringen helt enkelt inte mer än så här, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
Gröna Bilister konstaterar att de förslag regeringen lägger inte alls räcker för att ge den ledning i omställningsarbetet som regeringen utlovat att Sverige ska ta. Därmed uteblir också nya arbetstillfällen och exportmöjligheter i fordons- och bränslesektorn. Gröna Bilister föreslår ett bonus-malus system i åtta steg, som kan införas för nya bilar från nästa år, och som bör ha majoritet i riksdagen om partierna röstar fritt.
Bilar som framförs på fordonsgas eller etanol får 40% reduktion på sina utsläppsvärden, mindre än såväl dagens miljöbilsdefinition som de utsläppsvärden som Energimyndigheten anger utifrån EU:s hållbarhetsdirektiv. Modellen bör skärpas med fem gram vart tredje år, vilket håller uppe omställningstakten och betyder att statskassan får in lika mycket från bilar med höga utsläpp som man ger till bilar med låga utsläpp.
Gröna Bilisters modell innebär att dagens supermiljöbilspremie behålls för laddhybrider medan rena elbilar får ett kraftigt ökat stöd.
– Den bil som kan gå tjugo mil på el, och som aldrig körs på annat än el börfå en större premie än den bil som kan gå två mil på el och sen går på bensin och diesel. Med 100 000 kronor i stimulans närmar vi oss den norska nivån, det enda land där elbilarna ännu slagit igenom på allvar, säger Mattias Goldmann.
Alla bilar med utsläpp under den statliga gränsen för miljöbilar får bonus, dock utan den viktfaktor som definitionen har. Bilar i spannet upp till EU:s krav på högsta tillåtna genomsnittliga utsläpp för år 2015 får varken bonus eller malus, därefter inträder en stegvis beskattning med mycket hög skatt för bilar med utsläpp över ett kvarts kilo per kilometer.
– Vi ser ingen anledning att låta tunga bilar få släppa ut mer än lätta, och vi bedömer att det för utsläppsvärstingarna behövs ett mycket kraftigt incitament för att förändra beteendet.
I nuläget skulle beskattningsmodellen ge ett klart tillskott till statskassan, eftersom bara tio procent av bilförsäljningen består av bilar med utsläpp under 95 gram. Gröna Bilister räknar dock med en snabb förskjutning till grönare bilar.
– I motsats till supermiljöbilspremien, ger bonus-malus alla bilköpare incitament att ta ett grönt kliv, och i Frankrike gav modellen mycket snabbt minskade utsläpp. Därför har vi valt en modell som även på ett par års sikt skyddar statskassan, samtidigt som bilarna blir renare.
Frankrike införde en liknande beskattning 2008, och den har redan utretts av finansdepartementets Expertgrupp för Miljöstudier, varför den bör kunna införas snabbt. Regeringen har tidigare utlovat att den nu sittande utredningen om fossilbränsleoberoende fordonsflotta inte ska tillåtas sinka omställningsarbetet, men just detta verkar ändå ske.