Jämtlands arbete för hållbar bilism försvåras av passiv statsbudget

Regeringens förslag för en ökad andel miljöbilar och förnybara bränslen är otillräckliga och kända sen tidigare. ”Mikrovärmd kylskåpsmat som inte räddar klimatet”, säger Gröna Bilisters Mattias Goldmann, i Östersund idag för att presentera hur omställningen till hållbar bilism kan påskyndas.

9.5 % biodiesel i dieseln, i snitt 7 % etanol i bensinen med E10 som ny bränslekvalitet år 2015, och fortsatt sänkt förmånsskatt för laddhybrider, gas- och elbilar. Därtill en regional satsning på biogas från lantbruket i södra Sveriige. Det är vad regeringen presenterar på bil- och bränsleområdet, vilket inte ger den draghjälp åt Östersunds och Jämtlands ambitiösa planer på utökad biogastillverkning för fordonsdrift och elektrifiering av bilar och bussar.
– Regeringens förslag är mikrovärmda kylskåpsrester som inte alls tillräckligt snabbt tar oss mot den fossilbränslefria fordonsflottan. Det är ledsamt för Jämtland, som kan bli en riktig vinnare i omställningen – om den bara får komma igång, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, som idag pratar om hållbar bilism på Trafikantveckans Klimatseminarium i Östersund.
Gröna Bilister konstaterar att de förslag regeringen lägger inte alls räcker för att ge den ledning i omställningsarbetet som regeringen utlovat att Sverige ska ta. Därmed uteblir också nya arbetstillfällen och exportmöjligheter i fordons- och bränslesektorn. Gröna Bilister föreslår ett bonus-malus system i åtta steg, som kan införas för nya bilar från nästa år, och som bör ha majoritet i riksdagen om partierna röstar fritt. Därtill ett rejält stöd för produktion av förnybara drivmedel, i hela landet – i motsats till regeringens satsning som enbart gäller biogas, enbart från lantbruket och enbart i södra Sverige.
Mattias Goldmann finns tillgänglig under dagen för samtal och intervjuer.