Kristianstad vinnare när Malmö utökar biogasproduktionen: Gröna Bilister berömmer kommunen för framsynthet

Malmös obligatoriska insamling av matavfall sprids nu stadsdel för stadsdel, tills alla alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter i hela staden är med 2015. Matavfallet ska rötas till biogas för fordonsdrift – och rötningen sker i Kristianstad.Gröna Bilister berömmer kommunen för framsynthet, som nu ger resultat.

Över 30 000 ton matavfall slängs i Malmö varje år, varav 16 % samlades in i november i fjol. Staden har som mål att 40 % ska tas om hand innan 2015. Allt insamlat matavfall blir biogas och biogödsel.Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med cirka 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens sammanställning. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Malmös beslut att kraftigt öka produktionen av biogas från matrester.- Tänk vad häftigt att få köra bilen på sitt eget avfall! Vi är jätteglada att kommunen stärker biogassatsningen och uppmanar fler i Malmö att byta till gasbil. Men målet på 40 procent betyder att man fortsatt tänker sig att huvuddelen av matresterna inte ska bli biogas – det är för låga ambitioner, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Sysav planerar att bygga en ny biogasanläggning i Malmö för att ta hand om de ökande volymerna. Tills den står klar rötas biogasen i Kristianstad.

– Nu får Kristianstad nya intäkter och arbetstillfällen tack vare sin biogasexpertis. Det visar på fördelarna med att vara tidigt ute, säger Mattias Goldmann. ”Både biogasen som sådan och biogasexpertisen blir en exportprodukt från Kristianstad till andra kommuner, när och fjärran.”

Skånetrafikens mål är 100% biogas för stadsbussarna 2015. För bilarna är gasandelen mycket lägre, även om Skåne ligger näst bäst i gasbilsligan – 5,4 % av alla miljöbilarna var gasbilar i fjol.

– För att få en riktig biogasboom är det viktigt att det är lika lätt att tanka gas som bensin. Det behövs fler gasmackar, med samma service som på en bensinmack. Man ska inte behöva åka någon omväg, och kunna fylla på luft i däcken, tvätta vindrutan och gå på toa precis som på en vanlig mack. Här behöver mer göras, säger Mattias Goldmann.
Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar från 2013.

– Den skärpta miljöbilsdefinitionen slänger ut många dieslar, medan gas-och elbilarna uppfyller kraven. Samtidigt finns det alltfler gasbilar, från rena småbilar över Årets Bil 2013 Volkswagen Passat gas till fyrhjulsdrivna bilar och minibussar. Malmös och Kristianstads biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på https://gronamobilister.se/.