Malmö utökar biogasproduktionen: Gröna Bilister positiva, uppmanar till snabbt byte till gasbilar – och höjda ambitioner!

Malmös obligatoriska insamling av matavfall sprids nu stadsdel för stadsdel, tills alla alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter i hela staden är med 2015. Matavfallet ska rötas till biogas för fordonsdrift. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

Över 30 000 ton matavfall slängs i Malmö varje år, varav 16 % samlades in i november i fjol. Staden har som mål att 40 % ska tas om hand innan 2015. Allt insamlat matavfall blir biogas och biogödsel.Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med cirka 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens sammanställning. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Malmös beslut att kraftigt öka produktionen av biogas från matrester.- Tänk vad häftigt att få köra bilen på sitt eget avfall! Vi är jätteglada att kommunen stärker biogassatsningen och uppmanar fler i Malmö att byta till gasbil. Men målet på 40 procent betyder att man fortsatt tänker sig att huvuddelen av matresterna inte ska bli biogas – det är för låga ambitioner, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Sysav planerar att bygga en ny biogasanläggning i Malmö för att ta hand om de ökande volymerna. Tills den står klar rötas biogasen i Kristianstad.

– Nu får Kristianstad nya intäkter och arbetstillfällen tack vare sin biogasexpertis. Det visar på fördelarna med att vara tidigt ute, säger Mattias Goldmann.

Alla Malmös stadsbussar är gasdrivna, med minst 50% biogas i mixen, Skånetrafikens mål är 100% biogas för stadsbussarna 2015. För bilarna är gasandelen mycket lägre, även om Skåne ligger näst bäst i gasbilsligan – 5,4 % av alla miljöbilarna var gasbilar i fjol.

– För att få en riktig biogasboom är det viktigt att det är lika lätt att tanka gas som bensin. Det behövs fler gasmackar, med samma service som på en bensinmack. Man ska inte behöva åka någon omväg, och kunna fylla på luft i däcken, tvätta vindrutan och gå på toa precis som på en vanlig mack. Malmö har kommit en bit på vägen, men mer behöver göras, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Malmös nya bilar skulle kunna köras på gas eller el redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår Malmös kommun fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 1000 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Malmö bör kunna nå 1000 gasbilar till år 2015, varav minst 100 i kommunal regi.
  • Tio mackar. Tio gasmackar inom kommunen är ett rimligt mål.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil eller elbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Malmö bör göra som Linköping, Östersund och många andra kommuner gjort och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar från 2013.

– Den skärpta miljöbilsdefinitionen slänger ut många dieslar, medan gas-och elbilarna uppfyller kraven. Samtidigt finns det alltfler gasbilar, från rena småbilar över Årets Bil 2013 Volkswagen Passat gas till fyrhjulsdrivna bilar och minibussar. Malmös biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.