Myrsteg framåt, regeringen: E10 på mackarna

9.5 % biodiesel i dieseln, i snitt 7 % etanol i bensinen genom E10-mackar, sänkt förmånsskatt för miljöbilar. Gröna Bilister är positiva till regeringens förslag, men besvikna på att ingen Robin Hood-skatt för bilar finns med, trots att Centerpartiet driver det, liksom socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 
– Regeringens förslag är myrsteg på väg mot den fossilbränslefria fordonsflottan, med samma höjda etanolandel i bensinen som våra grannländer redan infört, ökad andel biodiesel och det fortsatt sänkta förmånsvärde för miljöbilar som regeringen redan aviserat flera gånger. Men någon klimatdriven Robin Hood-beskattning på nya bilar föreslås inte, trots att det finns majoritet för det i riksdagen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
Gröna Bilister konstaterar att de förslag regeringen lägger inte alls räcker för att ge den ledning i omställningsarbetet som regeringen utlovat att Sverige ska ta. Därmed uteblir också nya arbetstillfällen och exportmöjligheter i fordons- och bränslesektorn. Gröna Bilister föreslår nu ett bonus-malus system i åtta steg, som kan införas för nya bilar från nästa år.
Bilar som framförs på fordonsgas eller etanol får 40% reduktion på sina utsläppsvärden, mindre än såväl dagens miljöbilsdefinition som de utsläppsvärden som Energimyndigheten anger utifrån EU:s hållbarhetsdirektiv. Modellen bör skärpas med fem gram vart tredje år, vilket håller uppe omställningstakten och betyder att statskassan får in lika mycket från bilar med höga utsläpp som man ger till bilar med låga utsläpp.
Gröna Bilisters modell innebär att dagens supermiljöbilspremie behålls för laddhybrider medan rena elbilar får ett kraftigt ökat stöd.
– Den bil som kan gå tjugo mil på el, och som aldrig körs på annat än el börfå en större premie än den bil som kan gå två mil på el och sen går på bensin och diesel. Med 100 000 kronor i stimulans närmar vi oss den norska nivån, det enda land där elbilarna ännu slagit igenom på allvar, säger Mattias Goldmann.
Alla bilar med utsläpp under den statliga gränsen för miljöbilar får bonus, dock utan den viktfaktor som definitionen har. Bilar i spannet upp till EU:s krav på högsta tillåtna genomsnittliga utsläpp för år 2015 får varken bonus eller malus, därefter inträder en stegvis beskattning med mycket hög skatt för bilar med utsläpp över ett kvarts kilo per kilometer.
– Vi ser ingen anledning att låta tunga bilar få släppa ut mer än lätta, och vi bedömer att det för utsläppsvärstingarna behövs ett mycket kraftigt incitament för att förändra beteendet.
I nuläget skulle beskattningsmodellen ge ett klart tillskott till statskassan, eftersom bara tio procent av bilförsäljningen består av bilar med utsläpp under 95 gram. Gröna Bilister räknar dock med en snabb förskjutning till grönare bilar.
– I motsats till supermiljöbilspremien, ger bonus-malus alla bilköpare incitament att ta ett grönt kliv, och i Frankrike gav modellen mycket snabbt minskade utsläpp. Därför har vi valt en modell som även på ett par års sikt skyddar statskassan, samtidigt som bilarna blir renare.
Frankrike införde en liknande beskattning 2008, och den har redan utretts av finansdepartementets Expertgrupp för Miljöstudier, varför den bör kunna införas snabbt. Regeringen har tidigare utlovat att den nu sittande utredningen om fossilbränsleoberoende fordonsflotta inte ska tillåtas sinka omställningsarbetet, men just detta verkar ändå ske.