Lokalt klimatinvesteringsstöd bra intention av regeringen. Se nu till att den förverkligas!

7/4: Lokala klimatinvesteringsstödet bra intention av regeringen. Se nu till att den förverkligas!

Idag
presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges
koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner och regioner ska kunna söka ett
lokalt klimatinvesteringsstöd. Stödet är på totalt ca 1,9 miljarder kronor för
perioden 2015-2018.

125 miljoner kronor finns att söka i år och efter det kommer summan att ligga på 600 miljoner kronor per år. Detta lokala klimatinvesteringsstöd ska komplettera den samfinansiering som redan går att söka genom de så kallade Stadsmiljöavtalen.

– Gröna Bilister tycker att klimatinvesteringsstödet är riktigt bra och det kommer inte en sekund för tidigt. Kommuner och regioner behöver finansiellt stöd för att lyckas med en omställning mot mindre koldioxidutsläpp. Men, som vanligt är det lång väg från politikernas munnar till reella utbetalningar och projekt. Det är mycket som kan gå snett på vägen till dem som verkligen ska använda pengarna, säger Jesper Johansson, ansvarig för mobilitetsfrågor hos Gröna Bilister.

Stadsmiljöavtalen fokuserar främst på ny infrastruktur för kollektivtrafik. Enligt regeringens pressmeddelande ska det lokala klimatinvesteringsstödet gå till ”exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, laddinfrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar”. Gröna Bilister, som bygger sin verksamhet på de tre benen Beteendet, Bränslet och Bilen för att uppnå en hållbar bilism, ser dock en direkt potentiell brist. Åtgärder som är inriktade mot beteende och efterfrågan saknas. Istället nämns enbart stöd till utbudsåtgärder.

– Vi tror och hoppas att regeringens avsikt är att mjuka åtgärder för beteende-påverkan som styr efterfrågan av olika reseslag även innefattas i denna satsning. Detta är av yttersta vikt för omställningen till klimatsmart resande, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

Gröna Bilister menar att det mest avgörande nu är att även Miljö- och Energidepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Trafikverket och Naturvårdsverket förstår och tydliggör vikten av åtgärder för beteendepåverkan i kommande styrdokument.

– Vi har tydligt sett att detta inte alltid fungerar. Mest påfallande har det varit med de olika länstransportplanerna och i den nationella planen som styr investeringar i transportsystemet. I flera av länstransportplanerna vill kommuner, regioner och även Trafikverket satsa pengar på åtgärder för beteendepåverkan, samtidigt som statligt stöd inte får betalas ut till annat än fysisk infrastruktur, säger Jesper Johansson. Denna förordning måste troligtvis ändras så att inte stadsmiljöavtalen och det lokala klimatinvesteringsstödet får samma problem. Förutsatt, så klart, att det är regeringens åsikt att även efterfrågan och åtgärder för beteendepåverkan är viktiga verktyg för att Sverige ska minska sitt koldioxidutsläpp och nå energi- och klimatmålen till 2030.