Tuff konkurrens när Gröna Bilister utser Miljöbästa Bil 2017

24/10: Tuff konkurrens när Gröna Bilister utser Miljöbästa Bil 2017

Gröna Bilister har varje år sedan 1994 granskat bilmarknaden och utsett Miljöbästa Bil baserat på miljöprestanda och säkerhet. 2016 utsåg en oberoende expertjury Nissan Leaf till bästa valet för både privatbilisten och företaget. Folkets val blev Tesla Model S. 2017 års vinnare kommer att utses i Trollhättan den 16 november i samarbete med Fyrbodals kommunförbund och projektet “Hela Gröna Vägen”.

Alla nominerade bilar ska i sedvanlig ordning vara fossiloberoende, det vill säga kunna drivas på ett bränsle som är förnybart. Tillgången på förnybart bränsle är dock begränsat varför Gröna Bilister också ställer krav på energieffektivitet. En 5-sittsig personbil får förbruka högst 60 kWh/100 km. Bilen skall även präglas av hög säkerhet, 5 stjärnor enligt Euro NCAP.

2017 gör ett 30-tal bilar upp om titeln. Konkurrensen är hård och de nominerade bilarna tävlar i tre klasser:

  • Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi
  • Bästa valet för företaget
  • Folkets val (sker genom en omröstning i samarbete med Auto Motor Sport)

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant kommer att vara på plats i Trollhättan den 16 november.

– Miljöbästa Bil är ett viktigt event där vi uppmärksammar aktörer i bilbranschen som vågar gå före och driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade fordon. Rankingen visar att tekniken är här och fler bilister kan bli gröna bilister. Det är oerhört viktigt i och med att Sverige är ett avlångt land där bilen behövs. Men vi får inte glömma bort att hållbar mobilitet även handlar om att tillgängliggöra alternativ till bilen. I städer behövs fler ”smarta mobilister”. Här kanske den miljöbästa och bekvämaste resan inte ens sker i bilen man äger själv, utan istället i kollektivtrafiken, på cykeln eller att ha tillgång till en tjänst istället för att äga. Även dessa perspektiv vill vi lyfta fram under Miljöbästa Bil i Trollhättan säger Johanna Grant.

Ett seminarium kommer hållas om Bilen, Bränslet och Beteendet – Fossilfria transporter 2030. Gröna Bilister jobbar aktivt med dessa frågor och har på senare tid speciellt uppmärksammat beteendefrågan kopplat till mobilitet och hållbara transporter. Ett antal talare från branschen kommer ge svar på hur vi uppnår målet om fossilfria transporter till 2030 och vad som krävs av berörda aktörer för att det ska bli verklighet.

Under dagen kommer ett antal aktörer inom miljö- och bilbranschen att ställa ut. Bland andra Uniti, ett helt nytt elbilskoncept för stadskörning som till en början utvecklades på Lunds Universitet men som nu är ett fristående projekt. Även Smartflower, en stilren och helt komplett solelanläggning som likt en blomma följer solens rörelser för att maximera effekten av solstrålarna, kommer vara på plats.

Det kommer även finnas möjlighet att provköra nya miljöbilsmodeller av hög klass. Exempelvis Volvos senaste biogasbil V90 Bi-Fuel som nyligen lanserades och världens snålaste bil någonsin i Volkswagen XL1, en tvåsittsig sportladdhybrid med bränsleförbrukning på otroliga 0,9 l/100 km som ska serieproduceras och säljas för drygt en miljon kronor. Även Hyundai kommer ställa ut med sin vätgasbil ix35 FuelCell som är världens första massproducerade personbil som drivs på vätgas. Enda utsläppen är vattenånga och mot årets slut beräknas 20 bilar rulla på svenska vägar.

Fyrbodals Kommunförbund är medarrangör med projektet “Hela Gröna Vägen”, en regionsöverskridande sammanslutning av 39 kommuner längs den svensk-norska gränsen som åtagit sig att vara fossiloberoende 2030. Hela Gröna Vägen delfinansieras av EU/Interreg och Västra Götalandregionen.

Den 16 november kommer aktörerna inom “Hela Gröna Vägen”-projektet samlas i Trollhättan med representanter från Green Drive Region, Biogas 2020, Smart Green Region Mid-Scandinavia, Green Highway, Green Region for Alternative fuels for Transport; GREAT, Biogas Väst, Power Circle, Hållbart Resande Väst, Skaraborgs kommunalförbund, Göteborgsregionen, Gatubolaget, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, 2030-sekretariatet, Innovatum, Lindholmen och Oslofjordens biogasnettverk.

– Det är glädjande att vi får vara med och arrangera årets miljöbästa bil-event i Trollhättan, tillsammans med Gröna Bilister. Det är ytterligare ett tecken på att Fyrbodal ligger i framkant i arbetet med att bli fossiloberoende 2030, säger Morgan Ahlberg, projektledare på Fyrbodals kommunalförbund.

Trollhättan stad och Trollhättan energi är jubilarer tillika huvudsponsorer till eventet. Staden fyller 100 år och energibolaget firar 20 år med produktion och användning av biogas för fordon.

Urvalskriterier

Förnybarhet: Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar är aktuella.

Energieffektivitet: Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 60 kWh/100 km. Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas. För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 km. 

Säkerhet: 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. 

Leverans: Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 2017.