All time high i nybilsförsäljningen ger bitter eftersmak och försämrad hälsa

18/1 All time high i nybilsförsäljningen ger bitter eftersmak och försämrad hälsa

Om knappt 13 år ska Sverige ha nått målet med en fossiloberoende fordonsflotta, som av miljömålsberedningen preciserats till 70 procent minskad klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2010. En rekordhög nybilsförsäljning som domineras av bensin- och dieselbilar kan inte ses som något annat än ett misslyckande. Omställningstakten måste påskyndas och bilen som norm brytas anser den oberoende föreningen Gröna Bilister.

2016 innebar inte bara nya globala värmerekord, i Sverige såldes fler än tusen nya bilar varje dag. Ett “all time high” sedan mätningarna började 1942 enligt Bil Sweden. Men att rekordförsäljningen av nya bilar skulle vara gynnsam för miljön blir ett haltande argument när siffrorna studeras utifrån ett helhetsgrepp menar Gröna Bilister. Miljöbilarnas andel av nybilsförsäljningen, som även innefattar snåla fossilbilar enligt en något föråldrad miljöbilsdefinition, minskade till 16,4 procent under 2016 jämfört med 16,6 procent 2015 enligt statistik från Trafikanalys. Utgår man istället från bilar som endast kan drivas förnybart enligt Gröna Bilisters kriterier för Miljöbästa Bil blir andelen så låg som 4,6 procent av nybilsförsäljningen. Då utgår bränslesnåla dieslar och elhybrider till förmån för rena elbilar, biogasbilar, etanolbilar och laddhybrider.
I verkligheten har emellertid biogasbilarna tappat så mycket som en tredjedel av marknadsandelarna under 2016 i jämförelse med 2015. Etanolbilarna utgör endast 0,2 % av nybilsförsäljningen. Däremot ökar försäljningen av laddhybrider som utgör drygt hälften av de förnybara alternativen i nybilsförsäljningen. Dess klimatnytta är dock diskutabel då risken finns att de huvudsakligen körs på fossila drivmedel menar Gröna Bilister. Med det återstår knappt 2 procent el-, etanol- och biogasbilar.
– Så länge andelen fossila bilar dominerar nybilsförsäljningen är rekordet allt annat än en framgångssaga. Även om bilismen måste minska, behövs bilen på många platser i vårt avlånga land. Med tanke på att en ny bil rullar ca 18 år vägarna behöver omställningstakten till förnybart påskyndas rejält säger Johanna Grant, ordförande på Gröna Bilister.
Enligt en rapport från Trafikverket som offentliggjordes i början på förra året kräver klimatmålen en 30 procentig minskning av biltrafiken i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö till år 2030. Men trots det slår även trafikarbetet rekord med en ökning på nästan 2 procent år 2016 enligt Trafikverkets trafikbarometer. Därutöver visar en forskningsstudie från Lunds Universitet att varje körd kilometer med bil kostar samhället 1,50 kronor, framförallt på grund av negativa miljö- och hälsoeffekter.
– I Sveriges fall skulle det innebära att förra årets trafikarbete med personbilar uppgår till en samhällsförlust på drygt 100 miljarder kronor, eller lite mer än vad hela bilbranschen årligen omsätter säger Alfred Andersson, projektledare på Gröna Bilister. Med detta perspektiv blir nuvarande fordonsutveckling inte särskilt upplyftande eller ens önskvärd.
Utvecklingen talar sitt tydliga språk. Vill vi uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 måste trenden med rekordförsäljning av bensin- och dieselbilar brytas och trafikarbetet minskas.
– Regeringen måste nu kavla upp ärmarna och få det efterlängtade bonus-malussystemet på plats, baserat på faktisk klimatpåverkan ur livscykelperspektiv. I kombination med en obligatorisk konsumentinriktad hållbarhetsinformation för drivmedel, samt ett nytt mobilitetsparadigm där bilen, framförallt i våra städer, får en mindre roll till förmån för gång, cykel, kollektivtrafik och samåkningstjänster, hoppas vi få se 2017 som året då omställningen till fossilfrihet och hållbar mobilitet tar fart på allvar säger Johanna Grant.