Gröna Bilister första organisationen att erhålla ”Climate Neutral by Tricorona”-certifieringen

8/12: Gröna Bilister första organisationen att erhålla ”Climate Neutral by Tricorona”-certifieringen

Tricorona lanserar idag ett certifieringsprogram för företag och organisationer som siktar på att bli klimatneutrala, baserat på minskningar i organisationens egen verksamhet i kombination med kompensering från Tricoronas FN-godkända CDM-projekt inom förnybar energi, under Kyotoprotokollet.

De här är ett pressmedelande från 2018.

”Under åren har vi hjälpt många företag hantera sin klimatpåverkan, genom en kombination av egna minskningsåtgärder och klimatkompensering från externa projekt,” säger Per Egstam, vd Tricorona Climate Partner. ”Nu erbjuder vi en certifiering för att de företag som kommit längst ska få ett kvitto på sitt klimatarbete samt lyftas fram som föredömen.”

Först ut att erhålla certifieringen är den ideella organisationen Gröna Bilister. Organisationens verksamhet är fullt ut klimatkompenserad och certifierad som Climate Neutral by Tricorona från verksamhetsåret 2008.

”Vår verksamhetsidé är att minska trafikens klimatpåverkan, och vi vill själva föregå med gott exempel. Tricoronas modell gör det lätt för oss att få koll på våra utsläpp och minska dem, varpå vi kompenserar de kvarvarande utsläppen,” säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

För att en organisation ska bli certifierad som ”Climate Neutral by Tricorona” ställer Tricorona tre krav. Organisationen måste:

– genomgå en klimatrevision för att kvantifiera utsläppen som orsakas av verksamheten
– införa en klimatåtgärdsplan för att minska de egna utsläppen
– kompensera de utsläpp som finns kvar med FN-certifierade CDM-projekt.

Se även www.tricorona.se och www.gronamobilister.se