Vingåker ett grönt föredöme

Det är 2019 e. kr. och två trender hotar omställningen till fossilfri trafik. I hela Sverige väljer medborgarna allt törstigare bilar och de vägrar att släppa greppet om ratten… Hela Sverige? Nej! En liten kommun, som befolkas av envetna sörmlänningar, vägrar att ge upp. I Vingåker blir de nya bilarna allt mer energieffektiva och befolkningen kör allt mindre bil.

Vinjettfoto: Visit Hjälmaren

Den 18 november publicerade Gröna Bilister sin rapport Gröna kommuner på väg 2019, som analyserar omställningen till fossilfri trafik på lokal och regional nivå med utgångspunkt i en samling kommunala 2030-indikatorer. Deras syfte är att underlätta uppföljningen av klimatlagens mål att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030.

Denna klimatpåverkan minskar om våra bilar blir mer energieffektiva, om vi använder högre andel förnybara drivmedel, och om vi kör mindre bil. Dessa tre faktorer motsvarar omställningens tre ben: Bilen, Bränslet, och Beteendet.För närvarande går Bränslet framåt, Beteendet står och stampar, medan Bilen backar. Dock inte i Vingåker! Där rör sig alla tre ben åt rätt håll.

Vi väger samman rörelserna hos de tre benen i Index H2 och formulerar målet att användningen av fossil energi i nya bilar ska minska med 80 procent från år 2010 till år 2030. I figuren nedan jämförs de tre benens bidrag till uppfyllelsen av detta mål, dels för Vingåker och dels för landet som helhet.

– Vingåker accelererar mot klimatmålet medan resten av landet bromsar, kommenterar Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu. Men inget hindrar andra kommuner från att ta upp jakten på Vingåker, komma ikapp och förbi. För att Sverige ska hinna fram till målet år 2030 måste dock regering och riksdag ge kommunerna en skjuts framåt. Bland annat behövs statlig medfinansiering av kommunala åtgärder som förebygger behovet av nya vägar eller optimerar dem som redan finns.

Bland Sveriges 290 kommuner har endast Solna och Hammarö har nått längre på vägen mot målet som uttrycks i index H2 än Vingåker. Många hyrbilar registreras dock i Solna, vilket snedvrider statistiken, och för Hammarös del beror topplaceringen enbart på att en stor mängd energieffektiva elbilar också där registrerades på hyrbilsföretag år 2018. Därför väljer Gröna Bilister att lyfta fram Vingåker som grönt föredöme.

Även i Vingåker registrerades en hel del laddbara bilar år 2018. Andelen laddbara bilar bland nyregistreringarna var hela 13,3 procent, att jämföra med 7,7 procent i landet som helhet. Detta berodde till stor del på att kommunen detta år införskaffade sina 15 första elbilar till verksamheten. I år har de skaffat några elbilar till. Kommunen erbjuder också två laddstationer för allmänheten.

Kommunkoncernens satsning på elbilar förklarar att de nya bilarna i hela Vingåkers kommun blivit mer energieffektiva i genomsnitt. Varför invånarna har börjat köra mindre bil de senaste åren är inte lika lätt att säga. Sedan år 2003 stannar Sörmlandspilen i Vingåker och ger direktförbindelse på räls med Södertälje och Stockholm. Kanske börjar invånarna i Vingåker nu få upp ögonen för denna tåglinje. Faktum är att resandet med lokal och regional spårburen trafik sedan år 2010 ökat med hela 30 procent i landet som helhet.

– Gröna Bilister ser fram emot att ta Sörmlandspilen till Vingåker och lära oss mer om omställningsarbetet, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Då ska vi också gratulera dem ordentligt för att de är ett grönt föredöme för resten av Sverige.

 

Läs mer

Gröna Bilisters nya rapport Gröna kommuner på väg 2019

SvD Debatt: Kommunerna nyckeln till fossilfri trafik

Dagens Industri: 2030-målet i farozonen – långa körsträckor och hög bränsleförbrukning bromsar

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se

Denna artikel är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer