Jämförpriser på drivmedel riskerar att förvilla

Konsumentverket har föreslagit att bemannade tankstationer ska visa en lista som jämför priset per körd sträcka på olika drivmedel. Initiativet är mycket gott, men det liggande förslaget riskerar att vilseleda konsumenterna när de ska jämföra priset på HVO med diesel, och priset på biogas och etanol med bensin.

De föreskrifter som Konsumentverket har skickat ut på remiss är ett led i genomförandet av EU:s direktiv 2014/94/EU om infrastruktur för alternativa drivmedel.

Syftet med förslaget är mycket gott, eftersom det idag är svårt för konsumenten att jämföra priser på olika slags drivmedel. Priserna anges i olika enheter – som kronor per liter för flytande drivmedel, kronor per kilo för fordonsgas, och kronor per kWh eller laddtid för el. För att försvåra jämförelsen ytterligare kan motorns verkningsgrad bero på valet av drivmedel, vilket gör att man kommer olika långt på olika drivmedel. Detta är särskilt tydligt i fallet med elbilar, som är i runda tal tre gånger mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotor.

Kravet från EU att tankstationer ska visa jämförpriser per körd sträcka är därför berömvärt. Frågan är bara hur detta ska göras. Det är här Konsumentverket trampar fel, enligt Gröna Bilister.

Jämförpriset per körd sträcka beräknas som priset per mängdenhet drivmedel gånger förbrukningen per körd sträcka. Kruxet är hur en typisk förbrukning hos bilar avsedda för ett visst drivmedel ska beräknas. Konsumentverket utgår från de mest sålda bilarna föregående år av vardera typ. Problemet är att de mest populära bilarna av olika typ kan vara olika stora, vilket gör att vi riskerar att jämföra äpplen och päron.

Detta problem är särskilt stort för ovanliga fordonstyper, som etanolbilar. År 2018 var VW Golf MultiFuel den enda etanolbilen på marknaden. Den hade en förbrukning på 7,1 l etanol E85 per 100 km. Ett år senare var den betydligt större Ford Kuga E85 den enda etanolbilen på marknaden. Dess förbrukning var 10,4 l etanol E85 per 100 km. Därmed skulle jämförpriset på etanol E85 ha stigit med över 45 procent från år 2018 till 2019, givet att priset vid pump var oförändrat.

Detta blir helt vilseledande för en konsument som står med sin etanolbil på macken och funderar på om hon tjänar på att tanka etanol E85 i stället för bensin. År 2018 kunde svaret ha varit ja, och 2019 nej, även om priserna vid pump var desamma.

Det enda rimliga är att i stället utgå från skillnaden i energiinnehåll hos de drivmedel som kan tankas i en bil med förbränningsmotor. Etanol har lägre energiinnehåll än bensin. Därför bör literpriset på etanol E85 multipliceras med cirka 1,35 för att få ett jämförpris med bensin. Eftersom HVO100 har en aning lägre energiinnehåll än vanlig diesel bör literpriset på HVO100 multipliceras med cirka 1,05.

Med denna typ av jämförpriser visar det sig att etanol E85 ibland är billigare och ibland dyrare än bensin, och att HVO100 är dyrare än diesel. Att tanka fordonsgas (biogas) är alltid billigare än att tanka bensin.

När det gäller el föreslår konsumentverket att jämförpris på hushållsel ska visas. Gröna Bilister menar att vi även måste få se ett jämförpris för publik snabbladdning. Sist men inte minst menar Gröna Bilister att även vätgas måste ingå i prisjämförelsen.

Läs Gröna Bilisters remissvar på Konsumentverkets förslag på föreskrifter om information om enhetspriser på alternativa drivmedel.

För mer information kontakta Per Östborn, Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se