Miljödeklarationer av drivmedel sätts nu upp på macken

Idag, den 1 oktober 2021, blir det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara andel och råvaror vid pump och gasdispenser, samt på vissa laddstationer. Sverige blir först i världen med sådan konsumentupplysning. Införandet firas med ett webbinarium den 4 oktober där miljödeklarationerna diskuteras, tillsammans med besläktade initiativ utomlands.

De som levererar flytande eller gasformiga drivmedel ska ge översiktlig information vid påfyllnadsanordningen om drivmedlets klimatpåverkan i livscykelperspektiv (well-to-wheels), samt om dess förnybara andel och råvaror. En sådan miljödeklaration ska också finnas på laddstationer som drivs av dessa leverantörer.

Den deklarerade informationen gäller leverantörens hela försäljning av det givna drivmedlet föregående år. Det är samma typ av släpande miljödeklaration som finns på våra elräkningar.

Det är frivilligt att fästa miljödeklarationer på mindre mackar. Frivilligheten gäller samma små mackar som slipper kravet att erbjuda ett förnybart drivmedel, enligt den så kallade pumplagen. Mer detaljerad miljöinformation om drivmedlen ska finnas på alla leverantörers webbplatser, inklusive information om råvarornas ursprungsländer.

Miljödeklaration av drivmedel är inte bara till nytta för privatbilister, utan även för drivmedelsupphandlare. De får nu lättare att ställa skarpa miljökrav och jämföra anbud. Upphandlingsmyndigheten har redan anpassat sina kriterier kring drivmedlens klimatpåverkan efter klassningen på miljödeklarationen, uppdelad i sex färgfält från rött till grönt.

Konsumentupplysning kan göra skillnad. Det har vi sett i matbutiken. Vi väljer numera frukt, kött, ägg och andra livsmedel med omsorg, tack vare ursprungsinformation och hållbarhetsmärkningar.

Nu hoppas Gröna Bilister att konsumentmakten ska hjälpa till att få fart på omställningen av transportsektorn. Mycket behöver göras. Klimatpåverkan från inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

– Miljödeklaration av drivmedel vid pump är ett bra första steg, säger Marie Pellas, Gröna Bilisters ordförande. Nästa steg är att miljödeklarera fordonen, både i bilhallen och reklamen. Vi måste se informationen framför oss när vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende.

Det ligger ett enkelt lagförslag kring miljödeklaration av bilar och Energimyndigheten utreder frågan vidare. Ett lagförslag att klimatdeklarera flygresor har också presenterats.

– Vi behöver både konsumentupplysning och skarpa regleringar för att klara omställningen, säger Marie Pellas. Det går inte att ställa det personliga ansvaret mot det politiska. Det ena underlättar det andra.

Webbinarium och utländska initiativ

Införandet av miljödeklarationen av drivmedel firas med ett webbinarium, som livestreamas på Youtube den 4 oktober kl. 18.00 – 19.20. Lyssna gärna! [Uppdatering: vi beklagar dålig ljudkvalité under livesändningen. Det är fixat nu.]

Webbinariet organiseras av Miljöpartiet i samarbete med Gröna Bilister. Bland talarna märks Karolina Skog (Mp), som drev igenom den svenska miljödeklarationen av drivmedel under sin tid som miljöminister, och Patricia Nolan, som drev igenom besläktade varningsmärken på bensinpumpar i Cambridge, MA.

Vi får höra om ansträngningar att få till stånd liknande märkningar i Storbritannien av Sir Andy Haines, som är professor i miljöförändringar och folkhälsa vid London School of Hygiene & Tropical Medicine, samt Mike Gill, tidigare regional folkhälsochef i sydöstra England. Huruvida denna typ av märkningar kan leda till beteendeförändringar diskuteras av Lorraine Whitmarsh, som är professor i miljöpsykologi vid universitetet i Bath, och chef för CAST (Centre for Climate Change and Social Transformations).

Mer information

Detaljer kring miljöinformation om drivmedel finns hos Energimyndigheten

Den krokiga historien bakom miljödeklaration av drivmedel

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta

Artikel i The Guardian om varningsmärkena på bensinpumpar i Cambridge, MA

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, kampanjansvarig, Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se

Miljödeklaration av el som drivmedel av Kraftringen. Foto: Gröna Bilister (Klicka bilden för hög upplösning)