Banta bilen innan det är för sent

Sedan år 2008 har den genomsnittliga tjänstevikten hos nya personbilar i Sverige ökat 300 kg. Bara de två senaste åren är viktuppgången 100 kg. Den som sett Monty Pythons film ”Meningen med livet” vet hur det slutade för Mr. Creosote.

John Cleese: “Only a wafer-thin mint”

Biltillverkaren: ”Bara ett tunt svart plastsjok runt hjulhusen, bara en nagelbredd större fälgar”

Det är inte nyttigt att vara för mager. Vi måste lägga på vikt för att göra bilar säkra. Elbilar måste få rimlig räckvidd genom ett hyfsat stort batteri.

Men nu läggs kilo till kilo utan tanke på morgondagen. SUV:ar och monster-pickuper spottas ut på marknaden. Nästan alla slags nya bilar blir tyngre: elbilar, laddhybrider, bensinbilar, dieselbilar. Biogasbilarna är flugviktarna bland nyregistreringarna trots gastuberna de bär med sig.

Sammantaget har den genomsnittliga tjänstevikten hos en nyregistrerad personbil i Sverige ökat från 1 548 kg år 2008 till 1 849 kg år 2022. Och ökningstakten accelererar. Hos hela beståndet av personbilar har den genomsnittliga tjänstevikten ökat från 1 423 kg till 1 573 kg under samma tidsperiod.

Från år 2021 till år 2022 ökade vikten på bilparken nästan 65 000 ton. Viktmässigt innebär detta att vi på ett enda år har rest sex Eiffeltorn i Sverige, som monument över osäker manlighet och marknadskrafter på villovägar.

Den ökande andelen elbilar i nybilsförsäljningen förklarar en del av den stigande medelvikten. Gröna Mobilister vill så klart att elbilarna ska ta ännu fler marknadsandelar. En viss viktuppgång jämfört med tiden före elektrifieringen är därmed oundviklig på grund av batterierna.

Men det oroar att elbilar och laddhybrider blir allt tyngre.

Så länge antalet elfordon ökar måste vi bryta alltmer kritiska mineraler till batterier och elmotorer. Biltillverkarna bekymrar sig över att gruvbrytningen inte ska hinna skalas upp snabbt nog för att mätta den globala efterfrågan. Industrin inser själv att effektiva system för återvinning måste införas snarast möjligt.

– Överviktiga bilar slukar kritiska naturresurser helt i onödan, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Ju tyngre varje elbil blir, desto mer ökar risken att elektrifieringen går i stå.

I värsta fall får vi en backlash i omställningen. Den kan bli allvarlig eftersom så många just nu knyter så stora förhoppningar till snabb elektrifiering.

– Vi måste hejda aptiten på monsterbilar innan det är för sent, säger Jesper Johansson.  

Den 1 januari 2023 infördes en viktavgift på nya bilar i Norge på 12,5 kr för varje kg av deras vikt som överstiger 500 kg. Financial Times skriver: “We should regulate SUVs out of existence.“

Ett alternativ eller komplement till regleringar är att låta vikten komma till uttryck på den miljödeklaration av bilar som är på gång i Sverige. Energimyndigheten har föreslagit att klimatpåverkan vid biltillverkningen ska visas. Denna klimatpåverkan är grovt räknat proportionell mot bilens vikt. Energimyndighetens förslag är just nu ute på remiss.

Epilog: zombie apocalypse?

GM och Netflix fick välförtjänt beröm för att de visade en reklamfilm under Superbowl 2023 som säljer in elbilar till de breda folklagren. Men de säljer också in monsterbilar. Därför är det passande att filmen visar zombies som anfaller Will Ferrell och hans jättelika elektriska pickup. I slutvinjetten kör han som odöd genom en ruinstad i en skinande ny GMC. Låt det inte sluta därvid.

Stillbild ur GM:s och Netflix Superbowl Commercial 2023. Källa: GM:s officiella youtubekanal

Mer information

Statistiken är hämtad från Trafikanalys rapport Fordon på väg 2017, kompletterad med motsvarande data från Trafikanalys för åren 2018-2022.

Vi Vill Veta! Gröna Mobilisters kampanjsida om miljödeklaration av bilar

Regeringens remiss av Energimyndighetens förslag till miljödeklaration av lätta fordon

Vinjettbild: John Cleese och Mr. Creosote. Källa: Monty Pythons officiella youtubekanal