Fortfarande långt kvar till EU:s mål om tillgång till laddplatser

Idag släpper Gröna Mobilister sin rapport Laddning på väg 2023, som analyserar laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Utbyggnaden går snabbt på många håll, men bara 52 av 290 kommuner uppnår EU:s mål om minst en laddpunkt per tio laddbara fordon.

På länsnivå uppnås målet endast i Jämtland och på Gotland. Stockholms län ligger sämst till. Där går det nästan 40 laddbara fordon per laddpunkt. I Sverige som helhet finns ungefär en laddpunkt per 25 laddbara fordon.

Generellt sett finns något fler laddpunkter per laddbar bil på landsbygden än i urbana områden, vilket till stor del kan förklaras av att försäljningen av laddbara fordon släpar efter på landsbygden. Över lag är detta mått lågt i pendlingskommuner.

Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson är oroad över att vi inte är i närheten av EU:s mål om en laddpunkt per tio laddbara fordon, och över de stora skillnaderna runt om i landet:

– De senaste åren har antalet laddpunkter ökat i accelererande takt, liksom antalet laddbara fordon. Men nu bromsar försäljningen av elbilar tvärt, sedan bonusdelen av bonus/malus-systemet tagits bort. Jag hoppas att det inte innebär att utbyggnaden av laddinfrastrukturen också bromsar in.

Hela rapporten Laddning på väg 2023 kan laddas ned från Gröna Mobilisters hemsida. Läs här.

I den interaktiva kartan visas antalet laddpunkter per laddbart fordon i Sveriges kommuner.

Med hjälp av Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer kan du jämföra laddinfrastrukturen i din kommun med andra kommuner och med riket som helhet.

Dataunderlaget är hämtat från Power Circles statistiktjänst ELIS.

Vinjettbild: Mobil snabbladdning i Sveg under sportlovet minskade risken för laddköer. Foto: Mer