Klimatmålen ligger fast i Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer

Omställningen till fossilfria transporter i Sverige följs upp genom en omfattande samling 2030-indikatorer som drivs av 2030-sekretariatet. Gröna Mobilister ansvarar för motsvarande indikatorer som följer upp omställningen på kommunal nivå. Nu gör Gröna Mobilister en nysatsning på dessa indikatorer genom projektet Gröna kommuner på väg 2024.

År 2017 antog riksdagen det klimatpolitiska ramverket, med stöd av sju av åtta riksdagspartier. Ramverket innehåller flera klimatmål, varav ett säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

2030-indikatorerna ger en helhetsbild av utvecklingen mot detta mål, och ger också möjlighet att i detalj studera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar.

2030-indikatorerna är en service till alla som vill se till att transportsektorns klimatpåverkan minskar: allmänhet, media, tjänstemän, politiker och näringsliv. Allmänhet och media kan använda dem för att ställa makthavarna till svars, tjänstemän och politiker kan använda dem för att avgöra var de måste sätta in kraftfullare åtgärder.

De kommunala 2030-indikatorerna är nu uppdaterade med den senaste årliga statistiken. Nästa steg är att samla aktuell information från kommunerna själva om omställningen i den egna verksamheten. I en serie utspel kommer Gröna Mobilister sedan att analysera det lokala omställningsarbetet med utgångspunkt i enskilda indikatorer.

Många kommuner visar framfötterna. I Linköping är 96 procent av invånarna ganska eller mycket nöjda med sina gång- och cykelvägar. I värmländska Forshaga är siffran 93 procent. I skånska Kävlinge var hela 93 procent av personbilarna i kommunens verksamhet laddbara vid utgången av år 2022. I närbelägna Lund var 21 procent av alla personbilar registrerade i kommunen laddbara. Genomsnittet för hela Sverige var 9 procent.

– Sveriges kommuner är föregångare i omställningen till hållbara transporter, säger projektledare Per Östborn. Kommunerna inspirerar varandra och hela Sverige att öka omställningstakten. På samma sätt kan Sverige inspirera hela EU genom att ta täten.

Denna anda där aktörer på olika nivåer går före, inspirerar och stöttar varandra måste fortsätta. Per Östborn fortsätter:

– Det duger inte för kommunerna att lämpa över allt ansvar på staten, för staten att lämpa över det på EU, eller för EU att lämpa över det på Kina eller FN, med ursäkten att andra aktörer är större och viktigare än en själv. Det duger inte heller att lämpa över omställningen på framtiden enligt devisen a mañana.

Näringslivet var på sitt förmöte inför det Nationella klimatmötet enigt om att 2030-målet är centralt och viktigare för konkurrenskraften än de mer långsiktiga målen.

– Gröna Mobilister kommer att göra allt för att hålla de kommunala 2030-indikatorerna vid liv ända till målgången år 2030, säger föreningens ordförande Jesper Johansson. Vi räknar med att regeringen har samma inställning till transportsektorns klimatmål.

Läs mer

De kommunala 2030-indikatorerna

Landningssida för projekten Gröna kommuner på väg

Projektet Gröna kommuner på väg 2024 genomförs med stöd av Trafikverkets projektbidrag till ideella föreningar.