Regeringen kramar dieselbilar

Regeringen kramar dieselbilar

Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har i budgetbilagan ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013” smugit in förslaget till ny miljöbilsdefinition. Det är inte tänkt att man ska hitta den – och jag förstår varför. Klart det är pinsamt att år 2012 gynna dieselbilar!

Miljöbilar ska från årsskiftet i snitt släppa ut max 95 g CO2/km, föreslår regeringen. Så långt är allt väl. Men ju tyngre bil, desto mer får den släppa ut – de tyngsta till och med över dagens miljöbilsgräns på 120 g CO2/km. Det motiverar regeringen med att större bilar gör större nytta än mindre. Men så är det inte; det sitter ungefär 1,5 personer i snitt i alla personbilar, oavsett hur mycket de väger. Och vi behöver lättare bilar, inte tyngre. Dessutom ställs inga säkerhetskrav eller krav på några andra utsläpp än koldioxid.

Kontentan: Från årsskiftet är den som har en 2,5 ton tung diesel-SUV utan kväverening och med en överkorsad stjärna i Euro NCAP, med utsläpp på nästan 150 g CO2/km välkommen till Sverige, där bilen från årsskiftet miljöbilsklassas och skattebefrias.

Regeringen ger gas- och etanolbilar viss kredd för deras minskade klimatpåverkan, men ”på sikt” tas stimulansen bort. ”På sikt” kan ju vara i stort sett när som helst, så vem ska våga satsa på dessa bilar?

Idag står miljöbilarna för drygt 40% av nybilsförsäljningen, men med den skärpta definition som regeringen föreslår ska andelen ner till ”ca 10%”, som får fem års fordonsskattebefrielse. Regeringen skriver själv att ”Följden av ett sådant system är att det i större utsträckning är tyngre fordon som släpper ut mer koldioxid och dieselbilar som får större skattelättnad.” De skriver också att ”Sammanfattningsvis är det svårt att beräkna hur de totala utsläppen av koldioxid påverkas”. Risken är att klimatpåverkan från nya bilar ökar, både för att det blir fler miljöbilsklassade dieslar, och för att nio av tio nya bilar står utan någon tydlig stimulans.

Det är förstås bra att definitionen äntligen skärps, men det blev tokigt  detaljerna och resultatet blir fler tunga dieselbilar. Klimatpåverkan förvärras och innerstadsluften blir sämre. Och målet om fossilbränsleoberoende fordonsflotta är ett steg längre bort, inte ett steg närmare.