Jobba hemma imorgon!

5/2: Jobba hemma imorgon!

Onsdag den 6:e februari är Jobba Hemma-dagen. Genom att inte åka till
jobbet minskar vi trängseln i trafiken, bilismens klimat- och
hälsopåverkan och trafikolyckorna – och får samtidigt mer pengar i
plånboken och större frihet!

Vi måste minska resandet för att klara klimathotet och förbättra den lokala luftkvaliteten – att byta till effektivare bilar och bättre bränslen räcker inte. Men minskat resande behöver inte betyda minskad livskvalitet – tvärtom!

Genom att fokusera på de resor som flest av oss gör, och som vi njuter minst av, kan vi nå stora miljövinster samtidigt som vi mår bättre. En naturlig början är arbetsresorna, där flera miljoner människor i Sverige slösar bort en timma om dagen eller mer – varje vardag året runt.

Var och en som någon dag har jobbat hemifrån vet vilken befrielse det kan vara – och hur mycket man går gjort när man kan koncentrera sig helt på uppgiften. Varje person som jobbar distans en dag i veckan minskar sina arbetsresor med tjugoprocent, klimatpåverkan och de lokala utsläppen ännu mer eftersom utsläppen är mycket högre i rusningstrafik. När bara fyra av fem tar tåget, bussen eller spårvagnen – den femte jobbar hemifrån – blir det också mer plats i kollektivtrafiken, vilket i sin tur lockar fler att ställa bilen.

Distansarbete ska ske med förnuft – ingen ska bli en enstöring och arbetsplatser ska inte delas upp i de som är på plats och de som är hemma. Därför ser vi en dag i veckan som en högsta rimlig nivå – och det räcker för att få mycket stora effekter i trafiken och för hälsan.

För att påskynda omställningen till ökat distansarbete, firar vi tillsammans med ett hundratal andra organisationer och företag Jobba Hemma-dagen den 6:e februari. Dagen är en uppmaning att fundera över hur arbetssituationen kan bli flexiblare och smartare:

  • Riksdag och regering bör se över spelreglerna, där man ju får reseavdrag om man sätter sig i bilen till jobbet, men inget om man till exempel skaffar teknik för att kunna jobba hemifrån.
  • Fackförbunden bör förhandla om mer än lönehöjningar, till exempel rätten att få jobba hemifrån en dag i veckan – det går på många fler arbetsplatser än man först tror!
  • Arbetsgivaren bör se över hur man kan underlätta distansarbete – och börja räkna på vad man kan tjäna på det i formav minskade lokalbehov och ökad produktivitet.
  • Kollegor till distansarbetare bör tänka översin attityd – att komma med gliringar är ett effektivt och trist sätt att stoppa den omställning som nu är på gång.
  • Var och en bör försöka lägga upp en plan förhur vi egentligen vill jobba – vore det skönt att ibland jobba hemifrån så är det läge att fundera på hur det kan utformas.

Earth Hour har utvecklats till en gigantisk, global manifestation för effektivare och grönare energianvändning. På samma sätt bör Jobba Hemma-dagen bli en självklar hållpunkt för smartare, effektivare och hälsosammare arbetsliv. Ta steget du också, jobba hemma på onsdag!

Mattias Goldmann

Gröna Bilister