Fossilfrihet till varje pris?

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till biodiesel HVO har blivit en infekterad fråga. Efterfrågan på HVO stiger snabbt i Sverige och i brist på andra råvaror används allt mer PFAD. Frågan är om detta bidrar till regnskogskövling i Sydostasien. I så fall kan den förnybara dieselns klimatnytta gå förlorad, liksom många andra värden. Gröna Bilister anser att vi måste dra i nödbromsen.

Vinjettbild: Paul Hilton/RAN/The Guardian

Man är uppriktig mot den man verkligen tycker om. Om denna person gör ett olyckligt vägval måste man säga ifrån, för hennes eller hans egen skull. Gröna Bilister tycker om biodrivmedel. Just därför måste vi, liksom så många andra, ringa i varningsklockan nu när biodiesel gjord av palmoljeprodukter är på väg att ta över marknaden.

Om vi inte gör det kanske vi blir medskyldiga till att biodrivmedlens rykte förstörs för gott och marknaden dör – om det visar sig om några decennier att vår efterfrågan på biodiesel låg bakom skövlingen av de sista regnskogarna i Sydostasien. Om vi däremot begränsar inflödet av palmolja och PFAD tills branschen sanerats – och därigenom ger större utrymme för investeringar i mer hållbara men lite dyrare alternativ – då har vi gjort biodrivmedlen en tjänst.

Ingen sanering av palmoljebranschen är tyvärr i sikte. Skövlingen av regnskogen i Indonesien accelererar och arbetarna på plantagen behandlas ofta illa. Allt större del av exploateringen sker i våtmarker, med enorma utsläpp av koldioxid som följd. Hållbarhetscertifieringen av palmolja har inte lyckats hejda denna utveckling. Andelen certifierad olja har stagnerat kring låga 20 procent och till och med börjat minska. Efterfrågan är ännu mindre. Det finns hopp om att ambitiösa lagar och överenskommelser kring skogsskydd ska börja efterlevas. Men det är än så länge inte mer än ett hopp.

Samtidigt ökar efterfrågan på biodiesel till bilar och lastbilar inte bara i Sverige, utan också i resten av Europa. Flygbranschen vill ersätta fossilt flygbränsle med biobränsle för att slippa framstå som klimatbov, och därmed slippa straffskatter som dämpar flygresandet. Biodiesel gjord av palmolja är attraktiv för flyget. Kort och gott skapar det politiska trycket att snabbt ställa om till fossilfria transporter stora ekonomiska intressen i biodiesel.

Detta i kombination med den omedelbara tillgången till billiga produkter från en överhettad palmoljeindustri utgör en farlig mix. Att bejaka denna tillgång samtidigt som man genom smarta styrmedel och certifieringar hindrar att regnskog skövlas är svårt. Det är som att hetsa ett hästspann allt mer och samtidigt försöka styra det så att det inte trampar ned ömtåliga blommor i sin väg.

Säkrast vore att tills vidare koppla loss omställningsarbetet till fossilfrihet från ett av de värdefullaste naturområdena på Jorden. För oss i Sverige är ett konkret första steg i den riktningen är att klassificera om PFAD så att den inte längre räknas som en restprodukt. Det har Norge redan gjort. Därmed skulle PFAD inte längre åka gräddfil från Sydostasien hela vägen in i de svenska dieselbilarna.

Detta är ett nödvändigt steg om reduktionsplikten införs. Den tvingar drivmedelsbolagen att sänka dieselns klimatpåverkan genom att blanda in mer biodiesel. Som rest tilldelas PFAD automatiskt en låg klimatpåverkan. Därmed blir det överlägset lättast och billigast för bolagen att uppfylla plikten genom att blanda in ännu mer PFAD-diesel.

Om PFAD klassificeras om till samprodukt måste den bli spårbar tillbaka till odlingen och uppfylla villkoren för markskydd. Det klarar den inte ännu. Det skulle uppstå brist på HVO, priset skulle kanske höjas och bolagen skulle kanske tvingas betala straffavgift för att de inte klarar reduktionsplikten. Men just detta skulle trigga igång investeringar i HVO som tillverkas av hållbara råvaror från svenskt skogsbruk och trävaruindustri. Den innovativa svenska industrin ligger i startgroparna, men den behöver spelregler som gör den konkurrenskraftig.

Regeringen har föreslagit att PFAD ska klassas om från restprodukt till samprodukt. Alliansen har lagt fram en motion som kräver att konsekvenserna ska utredas ytterligare innan beslut tas. SD har ställt sig bakom denna motion.

Men alternativen är redan tydliga. Vi kan välja att gynna dem som vill pumpa in så mycket PFAD det bara går i dieseln och göra en säker vinst på en växande marknad. Vi kan också välja att gynna dem som vill ta en risk och investera i de hållbara alternativen.

Som initiativtagare till kampanjen Jag Vill Veta om konsumentinformation om drivmedel är Gröna Bilister varma anhängare till den hållbarhetsdeklaration vid pumpen som är på gång. En sådan deklaration skulle göra det möjligt att avgöra om PFAD eller palmolja har använts som råvara till den diesel vi är i färd att tanka vår bil med. Men i detta fall räcker det inte att lämna över rodret till konsumenterna. Det behövs rättvisa spelregler för att styra biobränsleskutan i hållbar riktning. Och det behövs nu.

Per Östborn, Drivmedelsansvarig, Gröna Bilister

Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, Presstalesperson, Gröna Bilister

Repliker

Rickard Nordin (c): Att kräva besked och få svar av regeringen är inte mer än rimligt

Lorentz Tovatt (mp): Varför gå palmoljeindustrins ärenden, Rickard Nordin?

Rickard Nordin (c):  Vi är och har varit den bästa garanten för svensk bioekonomi

Gröna Bilister: Regering och opposition måste ge klara besked kring palmolja och PFAD