Juryn till Miljöbästa Bil 2024

Den 28/11 i Östersund utses årets vinnare i tävlingen Miljöbästa Bil. För att utse en vinnare behövs en jury och denna juryn jobbar i skrivande stund för fullt med sitt bedömningsarbete. 

Tävlingsledningen är mycket nöjda med sammansättningen i årets jurygrupp där det finns såväl personer med nisch-kompetens som de med bredare kompetens. Nytt för i år är att styrelsen i Gröna Mobilister får en gemensam röst då tävlingsledningen i år består av föreningens kansli. Vi är också glada för våra återkommande jurymedlemmar som skapar en stabilitet i tävlingen men även för det friska blodet vi får genom Astrid Linder och Per Gyllenspetz. Årets jury består av följande:

Alrik Söderlind

Astrid Linder

Per Gyllenspetz

Eva Sunnerstedt

Mattias Goldmann

Styrelsen i Gröna Mobilister

Läs mer om jurymedlemmarna på Gröna Mobilisters hemsida