Regional Luftvårdsdag 2024 – Mobilitet i en ren eller förorenad luft

Gröna Mobilister är medarrangör till det kostnadsfria seminariet mobilitet i en ren eller förorenad luft. Transporter är viktiga för hela vårt samhälle men det är också ren luft, dessa två ämnen kommer vara i fokus under hela dagen.