Gröna Bilister jublar över Söderhamns gasbeslut – viktig del av gassatsning längs E4:an

Söderhamns kommunfullmäktige har beslutat etablera lokal biogasproduktion, till en kostnad  av 22,5 miljoner kronor. Anläggningen ska helt finansieras av Söderhamn NÄRA AB. Anläggningen ska göra fordonsgas av matavfall och slam, och gasen ska räcka till 200 personbilar eller 4 stadsbussar, till en början i kommunens egna fordon.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med ungefär 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens beräkningar. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Söderhamn nu får biogasproduktion.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, så vi är väldigt glada över Söderhamns beslut, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att snabbt säkerställa att gasen blir tillgänglig också för andra än kommunens fordon.

– Söderhamn ligger strategiskt till för en biogasexpansion och vi hoppas att kommunen kan öppna macken för gröna bilister både bland kommuninvånarna och passerande, säger Mattias.

Gröna Bilister föreslår Söderhamns kommun fem punkter för en lokal biogasmarknad:

  • Förtur för el- och gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar el- och gasbilar för den egna verksamheten. Så gör redan bl.a. Östersund.
  • Lokal gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på cirka 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad. Så har ett antal kommuner gjort tidigare.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen eller el, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Mer biogas. Gas för 200 bilar eller fyra bussar är en bra början, men kommunen bör slå fast långt större mål för framtiden, så att man bidrar till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.
  • Informationskampanj. De flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas. 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar i år.

– Nu finns det små stadsbilar på gas, Volvos V70 finns som gasbil, det finns fyrhjulsdrivna gasbilar och gasdrivna transportfordon. Söderhamns gassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.