Gröna Bilister jublar över gasmack i Sävsjö – invigning idag

Idag 18 juni invigs den första gastankstationen i Sävsjö, intill Djupadals reningsverk och i anslutning till Sävsjö Biogas produktionsanläggning. Gröna Bilister är mycket positiva och uppmanar kommunstyrelsen att anta fem punkter som förbättrar förutsättningarna för en lokal biogasmarknad.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med ungefär 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens beräkningar. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Sävsjös första gasmack nu invigs. Det finns sedan tidigare gasmackar i Jönköping, Nässjö, Värnamo och Växjö, vilket gör att det nu börjar bli ganska enkelt att vara gasbilist i Småland.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, så vi är väldigt glada över gasmacken, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. Organisationen genomför just nu Elbilsrekordet Ystad-Haparanda, men poängterar att el- och gasdrift inte ska ställas mot varandra.

I Sävsjö produceras biogasen lokalt, av samprojektet Sävsjö Biogas med lokala lantbrukare, ägt av Göteborg Energi och Vrigstad Fjärrvärme. Produktionen är på uppemot 19 GWh biogas per år, vilket ersätter cirka 2,2 miljoner liter bensin

Gröna Bilister föreslår Sävsjö kommuner fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion: 

  • Förtur för el- och gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar el- och gasbilar för den egna verksamheten. Så gör redan bl.a. Östersund.
  • Lokal gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på cirka 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad. Så har ett antal kommuner gjort tidigare.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen eller el, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Fler gasmackar. En gasmack är en bra början, men en andra gasmack bör planeras, och gasmackarna bör ha samma utrustning som andra mackar – man bör kunna tvätta rutan, fylla på luft i däcken och ta en fika.
  • Informationskampanj. De flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar i år.

– Nu finns det små stadsbilar på gas, Volvos V70 finns som gasbil, det finns fyrhjulsdrivna gasbilar och gasdrivna transportfordon. Gasmacken i Sävsjö ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.