Östersund: Nya framsteg för första Elbilsbästa kommun – och tre utmaningar

Vid Elbilsrekordets besök i Östersund berömdes satsningen på smarta laddare för elbilar av Gröna Bilister, som också lyfte fram Jämtkrafts solcellsladdning, det stora antalet elbilar i kommunen och arbetet med att få fler att testa avgasfri bilism. Men på tre punkter uppmanas kommunen göra mer.

– Östersund med Jämtkraft var första Elbilsbästa kommun någonsin, 2011, och de har verkligen inte legat av sig! Här finns snart 50 elbilar, låne-elbilar för företag upphandlas, elbilar har gratis parkering och 27 elbilar har delfinansierats. Landets kommuner har mycket att lära sig av Östersund när det gäller omställningen till hållbar bilism, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Elbilsrekordet startar den 31 maj i Ystad och den 20 juni ska bilen vara framme i Haparanda. Däremellan träffar Elbilsrekordet ledningen för närmare 40 kommuner för att diskutera omställningen till avgasfri bilism. På fredagen medverkade Gröna Bilister vid invigningen av Europas första smartladdning för elfordon vid ICA Max, där laddarna har fasta kablar, är uppkopplade och har så kallad typ 2-kontakt.  Samtliga laddstationer i Östersund med omnejd följer nu denna standard, som först börjar gälla 2017.

– Osäkerheten om hur elbilen laddas är ett av de främsta hindren mot avgasfri bilism och därför är det väldigt värdefullt att vi nu får en standard för laddning. Dessa lösningar finns redan nu för dem som har elbilar och laddhybrider i Jämtland, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är mycket positiva till att Östersunds kommun delfinansierat inköp av elbilar, men nu är medlen slut. Kommunen föreslås hitta något sätt att fortsätta framgången, kanske genom att sälja ut några av de cirka 300 bilarna i fordonsparken, och bilarna som blir kvar kan hyras ut till allmänheten kvällar och helger genom en bilpool. Intäkterna  kan då finansiera merkostnaden för elbilar.

– Elbilen kostar bara två kronor milen i drivmedel, men den är ännu dyr i inköp. Därför är det bra att Östersund finansierat en del av merkostnaden, och det är för tidigt att lägga av nu, säger Mattias.

Östersund satte 2011 upp norra Europas första snabbladdare, där elbilen laddas på tjugo minuter istället för 6-7 timmar, men sen dess har inga fler kommit upp i kommunen. Gröna Bilister uppmanar nu kommunen och Jämtkraft att sätta upp fler, med prioritet för flygplatsen, resecentrum och längs Green Highway E14. Samtidigt uppmanas kommunen att satsa mer på biogasen; idag finns bara en gasmack som ligger avigt till, där man varken kan fylla på luft i däcken, tvätta vindrutan eller ta en kopp kaffe.

– En andra gasmack är ett minimum om biogasen ska bli ett realistiskt alternativ för Östersunds bilister, och gasmackarna bör ha samma standard som andra mackar, och gärna ligga tillsammans med dessa, säger Mattias.

Gröna Bilister presenterar sin rapport ”Så blir kommunen Elbilsbäst i Sverige”, där man särskilt lyfter fram kommunens ansvar att själva vara föregångare i att skaffa elbilar, att etablera laddstolpar och snabbladdare och att stimulera medborgarna att välja elbil.

– Kommunen har en nyckelroll i omställningen till hållbar bilism. Det är kommunen som kan komma förbi hönan-och-ägget situationen där få väljer elbilar för att det inte finns tillräckligt med laddställen, och få sätter upp laddare för att elbilarna är så få, säger Mattias Goldmann.

Elbilsrekordet körs med en Nissan Leaf, som omgående blev Årets Bil när den presenterades och som nu är världens mest sålda elbil genom tiderna. I Norge var den i april den näst mest sålda bilen alla kategorier, i Sverige ligger ingen elbil ens på topp-100 listan.

– Det behövs bättre stimulans för elbilar i Sverige, och vi föreslår en Robin Hood-skatt där de miljömässigt bästa bilarna får en rejäl bonus som betalas av de smutsigaste. På Almedalsveckan i början av juli presenterar vi ett samlat förslag där alla kommunernas synpunkter finns med, säger Mattias.

Se även www.gronamobilister.se och www.nissan.se