Söderhamn får biogasproduktion: Gröna Bilister positiva, uppmanar till snabbt byte till gasbilar

Söderhamns kommunfullmäktige har sagt ja till en biogasanläggning i Söderhamn, en  investering på 22,5 miljoner kronor som finansieras av Söderhamn NÄRA AB. Gröna Bilister är positiva och uppanar staden, dess företagare och privatbilister att förbereda för ett byta till gas- eller elbilar.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med cirka 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens sammanställning. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till den nya satsningen på att producera biogas i Söderhamn, från matavfall och slam.

– Tänk vad häftigt att få köra bilen på sitt eget avfall! Vi är jätteglada att Söderhamn satsar på biogasen, det borde fler göra! säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Biogasen räcker till cirka 200 personbilar eller fyra stadsbussar, och ska till en början användas som bränsle i kommunens egna fordon. Gröna Bilister uppmanar dock till en öppning för allmänhetens fordon.

– De allra flesta vill minska sin miljö- och klimatpåverkan, och att byta till gasbil är bland det effektivaste och samtidigt enklaste man kan göra. Därför hoppas vi att Söderhamn ser till att det finns gas nog också för andra bilar än kommunens. Inte minst vore en omställning av taxinäringen viktig, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.

Redan nu står gasbussar för nästan en tredjedel av bussförsäljningen, medan gasbilarna står för några få procent av bilförsäljningen.

– För att få en riktig biogasboom är det viktigt att det är lika lätt att tanka gas som bensin. Det behövs fler gasmackar, med samma service som på en bensinmack. Man ska inte behöva åka någon omväg, och kunna fylla på luft i däcken, tvätta vindrutan och gå på toa precis som på en vanlig mack, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Söderhamns nya bilar skulle kunna köras på gas eller el redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 200 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Söderhamn bör kunna nå 200 gasbilar till år 2015, varav minst 50 i kommunal regi.
  • Två mackar, en snabbladdare. Två gasmackar och en snabbladdare för elbilar inom kommunen är ett rimligt mål.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil eller elbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Söderhamn bör göra som Linköping, Östersund och många andra kommuner gjort och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

 Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar i år.

– Den skärpta miljöbilsdefinitionen slänger ut många dieslar, medan gas-och elbilarna uppfyller kraven. Dessutom får gasbilar nu 40% sänkt förmånsvärde till och med år 2016.

Samtidigt finns det alltfler gasbilar, från rena småbilar över Årets Bil 2013 Volkswagen Passat gas till fyrhjulsdrivna bilar och minibussar. Söderhamns biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.