Miljökrav vid upphandling av transporter – en solskenshistoria från Östergötland

Region Östergötland är i färd med att handla upp godstransporter. Regionen är världsledande när det gäller produktion av biodrivmedel. Här tillverkas både biogas och etanol med mycket låg klimatpåverkan. Ändå ställdes till en början inga som helst krav på förnybara drivmedel i upphandlingen. Handlingskraften hos eldsjälen Jan Rapp ändrade på
detta.

Gröna Bilister har alltid betonat upphandlingens betydelse i arbetet för fossilfria transporter. Krav på att entreprenörerna använder fordon som kan köras förnybart eller krav på låg klimatpåverkan kan öppna dörren för hållbara transporter både lokalt och regionalt.

Det handlar om att komma förbi moment 22. För att produktion av förnybara drivmedel ska komma igång måste det finnas fordon som kan använda dem, och för att sådana fordon ska komma ut på vägarna måste det finnas förnybara drivmedel att tanka. Samverkan mellan drivmedelsproducenter och upphandlare av transporter och fordon är viktigt i synnerhet när det gäller biogas, där kommunerna ofta äger råvaran.

Skånetrafiken har varit föredömligt tydliga i sin strategi. De beslutade för snart tio år sedan att de skulle vara fossilbränslefria senast 2020, och tecknade i samband med detta avsiktsförklaringar med olika biogasproducenter. Nu drivs nästan hälften av Skånes bussar med biogas, och många skånska bilar körs också på gas.

I Dalarna har det gått trögare. Planerna på biogasproduktion har aldrig blivit verklighet. I Dalatrafiks upphandling av kollektivtrafik finns inga krav på förnybara drivmedel. Förra året körde bara 7 % av bussarna förnybart.

Just nu håller Region Östergötland på att handla upp godstransporter. Till en början var miljökraven ännu lägre ställda än i Dalarna trots att den lokala tillgången på förnybara drivmedel är mycket god i Östergötland, tack vare Svensk Biogas och Agroetanol. Regionen borde gynna deras tillverkning. Avsaknaden av krav på förnybarhet framstår som än märkligare mot bakgrund av att Region Östergötlands egen politiska ledning i sin strategiska inriktning anger målet att landstinget ska vara klimatneutralt år 2020.

Jan Rapp, ordförande i Biogasakademin, uppmärksammade upphandlarnas slarv. Han ringde upp politikerna och berättade att han också kontaktat media. Precis innan anbudstiden gick ut den 11 maj meddelade politikerna att miljökraven skrivits om och att anbudstiden förlängts.

Nu krävs att 30 % av drivmedlen till tunga lastbilar ska vara förnybara vid avtalsstart, medan motsvarande siffror för lätta lastbilar och personbilar sätts till 75 % respektive 80 %. Anbudsgivaren ska dessutom beräkna ett pris på optionen att 80 % av alla använda drivmedel ska vara förnybara den 1 januari 2018, 90 % ett år senare, och 98 % den 1 januari 2020.

– Engagemang från enskilda personer kan uppenbarligen göra stor skillnad, säger Per Östborn, kommungranskare på Gröna Bilister.

– Jag vill å min sida ge en eloge till Göran Gunnarsson (C), Margareta Fransson (Mp) och Mats Johansson (S) som vägrade vara gisslan hos tjänstemän som inte förstått sitt uppdrag, säger Jan Rapp på Biogasakademin.

Jan Rapp fortsätter:

– Det här är inte första gången en hedervärd och klok politiskt ambition riskerar att falla platt på grund av någon del av organisationen förutsätter att ansvaret för förändringsarbetet ”ligger på någon annan”. Tiden då vi kunde peka på dem som borde fixa klimatproblemet är över. Nu måste vi alla göra vårt bästa för att hjälpas åt.

– Var uppmärksamma på vilka upphandlingar som är på gång i er kommun och region. Begär fram underlagen. Hör av er till tjänstemännen och politikerna om de sover. De flesta vill väl och börjar tänka på klimat och miljö om man bara ruskar liv i dem, avslutar Per Östborn.

Jan Rapp tar idag, den 19 maj 2015, emot Stockholms läns landstings pris som ”Årets Eldsjäl”. Gröna Bilister gratulerar till en välförtjänt utmärkelse!