Gröna Bilister på Samhällsbyggnadsdagarna 12-13 oktober

Gröna Bilister på Samhällsbyggnadsdagarna 12-13 oktober

Gröna Bilister kommer medverka på Samhällsbyggnadsdagarna 2016, arrangerat av Samhällsbyggarna. Det är en konferens med flera olika teman och Gröna Bilister är med för att lyfta mobilitetsfrågan.

Ordförande Johanna Grant kommer på torsdagen att tala om hur fler bilister görs till smarta mobilister och vad som krävs av samhällsplaneringen.
Transporterna är Sveriges enskilt största utsläppspost och står för ca en tredjedel av de nationella utsläppen. Även om det är en central uppgift att göra den ren så räcker det inte, den kommer med fler problem än så. I växande kommuner och städer, där konkurrensen om ytan är hård tar den dyrbar plats. Både i fysisk bemärkelse och även i hur den påverkar våra dagliga liv. Gröna Bilister menar att Bilen, Bränslet och Beteendet är tre B:n som måste gå åt samma håll, och när det kommer till beteende har vi längst kvar. Samhällsplanering är en nyckel.
Gröna Bilister kommer även ha en egen monter där intresserade kan komma och prata med oss.

Under Samhällbyggnadsdagarna arrangeras en mängd andra seminarier med teman inom:

  • Digital utveckling
  • Fastighetsvärdering
  • Infrastruktur
  • Urbanitet & Livsmiljö
  • Fastigheter – förvaltning & utveckling
  • Bygg & anläggning
  • Finans, politik & bostäder
  • Hållbart samhälle
  • Planer & fastighetsjuridik
  • Kompetens – behov & utmaningar
För mer information gå in på samhällsbyggarna.org eller följ #sbdagarna2016