Elfordon har störst potential att bli hållbara i alla led!

3/7: Elfordon har störst potential att bli hållbara i alla led!

Efter den senaste tidens debatt kring batteribilars klimatpåverkan vill Gröna Bilister vidga perspektivet för att om möjligt göra en mer rättvisande jämförelse mellan olika biltyper utifrån det drivmedel som används som energibärare.

Foto: Martin Prieto Beaulieu


All ny teknik är inledningsvis omogen och så länge tillverkningsvolymerna är låga är möjligheterna till effektiv produktion begränsade. Litiumbatterier avsedda för elbilar introducerades på den amerikanska marknaden i Tesla Roadster 2009 och året därpå i den norska elbilen TH!NK City. Samtidigt startade försäljningen av Mitsubishi iMiEV i Japan och kort därpå lanserades även Nissan Leaf. Dessa elbilar såldes i mycket begränsade volymer i Japan och USA medan vi i Sverige och Europa fick hålla tillgodo med mindre serier av testflottor på några hundra elkonverterade bilar från bl.a. BMW och Volvo Cars. Tillverkningen för batterier till dessa elbilar var långt ifrån optimerade och inledningsvis var det få som reflekterade över var elen som producerade och laddade dessa elbilar kom ifrån.

Nu har litiumteknologin mognat och tillverkningsvolymerna av batteripack ökar i takt med att allt fler rena elbilar lanseras inom kommande år. Elbilarna har på senare tid blivit ett allt vanligare inslag i trafiken och det är hög tid att ställa miljökrav på tillverkning av alla fordon, oavsett om de drivs av el, biogas eller fossila drivmedel. Dessa krav ska ställas från myndigheter och bilköpare och det är biltillverkarnas skyldighet att redovisa samtlig miljöpåverkan från utveckling, framställning av råmaterial och tillverkningsprocesser.

Batteritillverkare världen över satsar nu på förnybar el och exempelvis Teslas Giga Factory ska vara helt självförsörjande på el med hjälp av solceller på fabrikstaket. Svenska startup-företaget Northvolt kommer dra nytta av de låga utsläppen i svensk elmix, om de inte själva investerar i förnybar elproduktion, för sin batteritillverkning.

Gruvdrift för utvinning av jordartsmetaller för batterier och andra komponenter till elfordon måste samtidigt göras på ett hållbart sätt. Det jungfruliga litiumet som krävs för att skapa hållbara energisystem för transporter och energilagring ska in i ett cirkulärt system för återanvändning och lönsam återvinning. Genom att utveckla batterimoduler som enkelt kan anpassas för ett ”andra liv” i stationära energilager ökar andrahandsvärdet för uttjänta elbilsbatterier. Ett ökat värde på batterimoduler gör elbilsägandet till en bättre affär och batterierna riskerar inte att destrueras innan lönsamma återvinningsmetoder för litium finns framme. Litiumbatteriet kan då först användas i en elbil i 10-15 år och sedan tjäna som stationärt energilager i ytterligare 10-20 år. Om lite drygt 20 år ska enligt vissa beräkningar tillgången på jungfruligt litium vara uttömd vilket kommer ge ökat incitament att utveckla effektiva metoder för återvinning av litium då batterierna så småningom ska skrotas.

Vid myndighetscertifiering och bilköp är det oerhört viktigt att göra en objektiv jämförelse mellan olika fordonstyper och drivmedel. Som bilköpare är det ingen enkel uppgift att se helheten men det enkla svaret är att rena elbilar och gasbilar alltid har störst potential att köras med minsta möjliga klimatpåverkan.

Dieselbilar och bilar med direktinsprutade ottomotorer (bensinbilar som ofta har någon form av ”DI” i motorbeteckningen) släpper dessutom ut stora mängder partiklar och kväveoxider som har stor negativ hälsopåverkan för människor i städer.

Gröna Bilister kräver därför en objektiv och tydlig redovisning av CO2-utsläpp:

  • vid tillverkning och transport av nya fordon
  • vid exploatering, utvinning, transport och tillverkning av drivmedel
  • vid framdrift av fordon i verklig trafik under årets alla temperaturer
  • vid service och underhåll av fordon i trafik

 

Till detta bör även driftkostnader redovisas utifrån givna årliga körsträckor. 

Självklart ska alla drivmedel vara fossilfria och gärna lokalt producerade – något som både biogas och el kan vara redan idag!

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister

Gordon Strömfelt, elbilsexpert Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, pressansvarig Gröna Bilister