Hur kommer det sig att den hållbara trafikplaneringen inte blir genomförd fastän alla vill det?

Den 5 juli 2018 höll Gröna Bilister ett seminarium under Almedalsveckan där vi diskuterade denna fråga med experter och makthavare. Fredrik Holm från Gröna Bilister presenterade sin analys av saken. Läs mer här och se en videoinspelning av seminariet.

Vinjettbild: Åsa Romson, Sara Persson och Sven Hunhammar i samtal.

Med en omvänd trafikpyramid, den så kallade fyrstegsprincipen, sätts barnens, de funktionsvarierades och de gåendes behov överst och det blir tydligt vilka vinster en sådan planering ger hela staden. Varför används fyrstegsprincipen så sällan fastän alla parter tycker om den i teorin?

Fyrstegsprincipen är ett något kryptiskt namn på en regel inom trafikplaneringen som säger att man först bör se vilka ökade trafikbehov som går att undvika, styra om eller optimera innan man börjar tänka på om- och nybyggda bilvägar. Alltför sällan blir denna planering till konkreta trafiklösningar, vilket är ett slöseri med skattepengar, leder till ökade utsläpp och ökad trängsel i städerna.

Gröna Bilister har undersökt varför det blir så, och kommer under detta seminarium att diskutera hur fyrstegsprincipen kan omsättas i praktisk verklighet.

Kolla gärna på videoinspelningen av seminariet.

Läs mer i det officiella programmet för Almedalsveckan

Läs mer i samma ämne i denna artikel.

Medverkande

Fredrik Holm, Författare till kommande bok om fyrstegsprincipen, Gröna Bilister

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

Sara Persson, Regionutvecklare med fokus på cykelfrågor, Västra Götalandsregionen

Åsa Romson, Expert inom miljörätt, miljöpolitik och hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet

Karin Svensson Smith, Ordförande, Trafikutskottet

Per Östborn, Moderator, Gröna Bilister