Ett viktigt steg för ökat fossiloberoende

Regeringens förslag till bonus-malus- beskattning av bilar innebär ett viktigt steg för minskade klimatutsläpp i Sverige. Det är också ett förslag som många bör kunna acceptera. Det menar den oberoende organisationen Gröna Bilister i en kommentar till det efterlängtade förslag som presenterats av regeringen idag.

-Förslaget har ett bra fokus på klimatnytta. Bilar med riktigt små eller inga utsläpp får en rejäl rabatt som bekostas av dem som vill köpa bilar med stora utsläpp. Det hjälper moderna bilköpare att välja moderna fordon, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant.
Gröna Bilister har sedan länge varit kritisk till såväl den nuvarande miljöbilsdefinitionen som blir överspelad med det nya bonus-malus-systemet.
Med den nuvarande miljöbilsdefinitionen har staten gynnat dieselbilar i långt högre grad än bilar som kan drivas utan fossila bränslen. Därmed har man subventionerat bilar som visserligen släpper ut mindre koldioxid men desto mer av sådana ämnen som ger dålig luft i tätorterna. Med det nyss lagda förslaget om miljözoner som ska rätta till samma problem blir de nuvarande miljöbilsreglerna helt inkonsekventa, och det tycks regeringen ha insett. Miljöbilsdefinitionen låter också stora bilar släppa ut mer koldioxid än små, vilket förstås är helt bakvänt. Därför är det glädjande att förslaget tar bort den nuvarande viktkomponenten.
Vi ser också att biogasen får en mer positiv behandling här än den fick i utredningen, vilket sänder en viktig signal till såväl gasproducenter som konsumenter.
Med ett bonus-malussystem får man dubbel styrverkan eftersom de smutsigaste bilarna får bekosta de renaste, samtidigt som statskassan kan användas för bättre ändamål än att bygga ut bilparken. En god Robin Hood-effekt, helt enkelt.
-Förslaget går i linje med den internationella rättsprincipen att en förorenare ska betala för sig, och vi är också övertygade om att de allra flesta bilister uppfattar systemet som rättvist och acceptabelt, säger Johanna Grant.
-Förslaget innehåller också detaljer som vi kan vara tveksamma eller negativa till, fortsätter Johanna Grant. Till exempel vill vi se att systemet styr bättre på andrahandsmarknaden. Vid kontrollstationen 2019 bör denna och andra frågor ses över. Då vet vi också vilken styrkraft bonus-malussystemet har – något som är svårt att förutsäga annat än i teorin.
Gröna Bilister ser att bonus-malussystemet går helt i linje med förslagen om ökad inblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel, och om obligatorisk ursprungsmärkning av drivmedel.
-Nu hoppas vi att nästa steg blir en översyn av reglerna för förmånsbilar och reseavdrag, så att även dessa får en miljöstyrande verkan värd namnet, säger Johanna Grant. Och i förlängningen ser vi fram mot ett beslut som fasar ut försäljningen av nya fossildrivna fordon. Då har Sverige god chans att komma nära målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030, utan att äventyra den rörelsefrihet som är bilens bästa egenskap.