Fordonsbranschen måste ta sitt ansvar

Amnesty International har släppt en ny rapport om de vidriga förhållanden som råder kring brytning av kobolt på flera håll i Kongo-Kinshasa.

Time to Recharge – Corporate action and inaction to tackle abuses in the cobalt supply chain
Kobolt är en viktig komponent i flera typer av litiumbatterier som sitter i många av dagens elbilar. Tyvärr visar rapporten att ingen av de undersökta biltillverkarna eller batterileverantörerna har tillräcklig kontroll på var kobolten kommer ifrån. Det framgår med all tydlighet att det finns mycket att göra för att förbättra situationen för de fattiga människor och barn som utnyttjas som arbetskraft i de mer än 110.000 okontrollerade koboltgruvorna i landet.
Kongo-Kinshasa står för mer än hälften av all kobolt som bryts i världen och enligt rapporten så är ca 20% av landets exporterade kobolt bruten för hand. Lite mer än 10% av all kobolt som finns i mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer, sladdlösa verktyg, radiostyrda leksaker och många olika typer av elfordon som elbussar, elbilar, laddhybrider och vätgasdrivna bilar har alltså brutits för hand och utnyttjat barn vid gruvdriften.
Situationen i Kongo-Kinshasa liknar mycket den illegala export av blybatterier från skrotade fordon i Europa som pågått under många år. Ända sedan 80-talet har fattiga människor sågat isär bilbatterier för att komma åt blyplattor för nedsmältning över öppen eld. Detta görs i byar och på bakgårdar runt om i Afrika och många små barn som leker bland allt batteriskrot blir blyförgiftade och dör vilket rapporterades av Sveriges Radio 2014, se nedan länk.
Många utvecklingsländer saknar fortfarande återvinningssystem för bilbatterier. I nästan alla städer i tredje världen finns områden där batterier fortfarande bryts isär på detta sätt vilket lågt räknat gör att mer än 25 miljoner människor idag är svårt drabbade av blyförgiftning.
Kort sagt är det dags att biltillverkare nu ta ett seriöst grepp kring brytning av råvaror, raffinering, tillverkning och återvinning av samtliga komponenter och system till fordon – oavsett bilens drivsystem eller energikälla! Batterileverantörer och biltillverkare ska absolut inte lämna Kongo-Kinshasa utan bör istället stärka upp sin närvaro. Kongo-Kinshasa är ett mycket fattigt land och människorna där behöver inkomster och bättre livsbetingelser genom att stoppa miljöförstöringen i gruvdriftens spår.
Dagens elbilar och litiumbatterier är jämfört med fossilt drivna fordon en relativt ny företeelse och dras fortfarande med en del uppenbara barnsjukdomar – men helt klart är att elbilen har störst potential att bli hållbar i alla led.
Vi som konsumenter och bilköpare måste ställa krav på hållbar gruvdrift, produktion och återvinning om vi inte ska ställa bilen för gott!
Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister
Gordon Strömfelt, elbilsexpert Gröna Bilister
Martin Prieto Beaulieu, pressansvarig Gröna Bilister
Länkar: