Att bryta bilen som norm – Anmälan öppen till Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2019!

Mobilitet och Beteende är årets viktigaste mötesplats för dig som vill vara med och påskynda framtidens hållbara mobilitetslösningar. Konferensen är unik i sitt slag då den sätter ett tydligt fokus på beteendeomställning och ger deltagarna möjlighet att lyfta fram viktiga punkter till beslutsfattare på politisk nivå. I år anordnas konferensen i Karlstad och bland talarna återfinns bland annat Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris, som ger en unik inblick i Paris arbete med hållbar mobilitet.

Mobilitet och Beteende är Sveriges enda årligt återkommande konferens med fokus på beteendeomställning kopplat till målet om en en fossilfri fordonsflotta 2030. Konferensen riktar sig till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som vill vara en del i omställningsarbetet av transportsystemet.

– För att nå de transportpolitiska målen om ett långsiktigt hållbart transportsystem räcker det inte med att endast göra bilen ren, beteendefrågorna måste få ett större utrymme i debatten. Ett viktigt tema i årets upplaga av Mobilitet & Beteende handlar om att bryta bilen som norm vilket vi kommer att belysa ur olika perspektiv, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

En viktig del av Mobilitet & Beteende är att med hjälp av spännande, internationella exempel belysa hur andra städer arbetar för att främja en hållbar mobilitet. Tidigare år har konferensen bland annat gästats av talare från Vancouver och Pontevedra, två besök som varit mycket uppskattade. 2019 står Paris i centrum, en stad som utmärker sig inom mobilitetsområdet och arbetar hårt för att minska användningen av bilar i stadskärnan. Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris med ansvar för transporter och allmänna platser, gästar Mobilitet & Beteende för att dela med sig av strategier och goda exempel för att främja en bättre luftkvalitet och rörlighet i Paris innerstad. 

Förutom ett spännande talarprogram ges deltagarna möjligheten att genom två workshops diskutera de viktigaste punkterna som behöver lyftas fram till beslutsfattare på politisk nivå för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Workshopen ligger sedan till grund för den avslutande paneldiskussionen som gästas av kommunala, regionala och nationella politiker. 

– Lärdomarna och diskussionspunkterna från konferensen tar vi med oss till Färdplan 2030, plattformen som Gröna Bilister skapat, säger Jesper Johansson, mobilitetsexpert i Gröna Bilister. Svaren samlas och revideras årligen tills målet om en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått. 

För mer information och anmälan, besök konferensens landningssida på Gröna Bilisters hemsida.