Cambridge, MA, blir världens första stad med klimatvarningar på bensinpumparna

Stadsrådet i Cambridge, Massachusetts, har beslutat att alla bränslepumpar i staden ska få varningsmärken. De ska göra klart att förbränningen av bensin eller diesel påverkar klimat, miljö och hälsa. Cambridge blir den första plats i världen med denna typ av varningar, som liknar varningsmärkena på cigarettpaket.

Vinjettbild: City of Cambridge

Read English version of this article.

År 2016 lade vice borgmästare Jan Devereux i Cambridge, MA, fram ett förslag om att fästa varningsmärken på stadens bränslepumpar, men blev nedröstad i stadsrådet. Hösten 2019 försökte hon igen, och denna gång gick det bättre – förslaget antogs för vidare behandling. När Jan Devereux avgick vid årsskiftet lotsades det vidare av rådman Quinton Zondervan. Den slutliga versionen antogs av stadsrådet den 27 januari 2020 med stor majoritet (sju ledamöter röstade för, en emot och en avstod).

Sju år av idogt arbete av små kampanjgrupper i USA och Kanada ligger bakom beslutet i Cambridge. Tidigare försök har stupat på mållinjen. Ett initiativ i North Vancouver år 2015 kidnappades av bränsleindustrin. Det omformades till menlösa märken som uppmanar folk att pumpa däcken ordentligt, och dylikt.

Beslutet i Cambridge lyder i sin helhet:

“Each self-service automated dispensing system shall display a clear warning label explaining that burning gasoline, diesel and ethanol has major consequences on human health and on the environment, including contributing to climate change. The text, image, or graphics of this warning label shall be approved by the City Manager”

Vad händer nu?

– Nästa steg är att stadsförvaltningen ska utforma märket och dess text, säger rådman Zondervan. Jag hoppas att det ska vara klart om några månader.

Initiativtagaren Jan Devereux uttrycker den främsta betydelsen av beslutet i Cambridge så här:

– Varningsmärkena gör det svårare att blunda för kopplingen mellan förbränning av fossila drivmedel och klimatförändringar.

Jan Devereux inspirerades av James Brooks från kampanjgruppen Think Beyond the Pump. Han fyller i:

– Detta handlar inte om att klistra en lapp på bensinpumpen och vara nöjd med det. Att det finns varningsmärken på alla försäljningsställen för fossila drivmedel kan få bredare återverkningar på fossilindustrins möjligheter att kommunicera sina produkter gentemot allmänheten.

Den kommande svenska klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel fyller ett delvis annat syfte. Det svenska systemet syftar till att gradvis styra drivmedelsmarknaden i hållbar riktning med konsumentmaktens hjälp.

– Vi anser att varningar och mer detaljerad hållbarhetsinformation vid pumpen kompletterar varandra väl, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Gröna Bilister hoppas att initiativen i Cambridge och Sverige ska inspirera fler städer och länder att följa efter. Men det kommer inte att ske av sig själv.

– Lagstiftning som denna kräver uthålligt kampanjarbete och en sammansvetsad grupp politiker som målmedvetet verkar för att driva igenom besluten, säger Jan Devereux.

Med tanke på detta ser Gröna Bilister fram emot fortsatt gott samarbete över Atlanten.

Läs också

Intervjuer med nyckelpersonerna bakom lagstiftningen i Cambridge: Jan Devereux, Quinton Zondervan och James Brooks

Mer information

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

Den Amerikanska kampanjen Think Beyond the Pump

Fördjupande reflektioner: Cigarettes and cars – same same, but different

Möte i Wien med Arnold Schwarzenegger och en delegation från Kalifornien: Someone has to take the lead and inspire the rest of us

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se