Gröna Bilister uppmanar regeringen: skrota förslaget att ändra miljöbilsdefinitionen

Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om genomförandet av EU:s ändringar i direktivet om främjande av rena och energieffektiva fordon. Vi avstyrker bestämt förslaget att ändra miljöbilsdefinitionen så att biogasbilar inte längre ska få upphandlas av statliga myndigheter. 

Regeringens fokus bör i stället vara att säkerställa att de statliga myndigheterna faktiskt upphandlar miljöbilar, och att de laddar och tankar sina fordon med förnybara drivmedel när så är möjligt. Inte att ytterligare skärpa en redan tuff och välgrundad miljöbilsdefinition.

I uppföljningen av rapporteringsår 2019 framgår att etanolbilar och biogasbilar tankades med bensin till cirka 80 respektive 40 procent. Hur det ser ut för fordon som kan använda förnybar diesel HVO100 följdes inte ens upp. I uppföljningen av rapporteringsår 2020 var mer än hälften av de upphandlade bilarna ”vanliga” bilar som köptes in utan godtagbara skäl att göra avsteg från kravet att alltid välja miljöbilar.

Gröna Bilister var bland de första att kritisera regeringens förslag att ändra miljöbilsdefinitionen. Detta ledde till en kritikstorm mot förslaget i media, från den politiska oppositionen, och bland alla lokala och regionala aktörer som framgångsrikt satsat på biogas.

Förslaget är mycket märkligt eftersom miljöbilsdefinitionen inte alls behöver ändras för att uppfylla EU:s krav, och eftersom fordon som drivs av biogas är bland det mest hållbara som tänkas kan.

Läs mer

Ladda ned Gröna Bilisters remissvar