Miljöbästa Fordon 2024

Gröna Mobilister har en lång tradition att utse årets Miljöbästa bil, nu byter tävlingen delvis namn till Miljöbästa Fordon 2024!

Den 28 november kommer Gröna Mobilister till centrala Östersund där vi ska dela ut priser inom tävlingen Miljöbästa Fordon 2024. De olika tävlingskategorierna är Miljöbästa BilÅrets huvudman inom kollektivtrafik och Folkets Miljöfordon.

Miljöbästa Bil 2024

Just nu håller juryn för Miljöbästa bil på att poängsätta de olika modellerna som nominerats, du kan se vilka och tävlingsförfarandet här. Noterbart är att de nominerade är av tämligen homogen karaktär, det är 23 elbilar och 1 vätgasbil som nominerats*. Det är dystert då biogas är ett väldigt bra drivmedel ur många hänseenden, vilket du bland annat kan läsa om här

”Att biogas har det kämpigt just nu med utebliven skattereduktion och dylikt har inte undgått många av oss med intresse för just biogas. Därför känns det extra tråkigt att biltillverkarna också lämnar biogasbilar under 2024” säger Victor Bärring, projektledare för Miljöbästa Fordon 2024.

Årets huvudman inom kollektivtrafik 2024

De 21 olika regionala huvudmännen inom kollektivtrafik har fram till den 29/10 på sig att svara på en enkät med frågor som berör deras uppdrag inom kollektivtrafik. När svaren är insamlade kommer juryn tilldela varje huvudman ett betyg i skalan A-F, betyget grundar sig dels av enkätsvaren men dels även information via huvudmännens hemsidor.

”Att åka kollektivtrafik i Sverige innebär att du kan behöva flera olika appar men framförallt gäller olika regler i olika län. Det ställer rätt höga krav på resenärer inom kollektivtrafik och Gröna Mobilister vill genom denna tävlingen framförallt underlätta för konsumenter men såklart också ge såväl ris och ros till aktörer runt om i landet” säger Victor Bärring, projektledare för Miljöbästa Fordon 2024.

Folkets miljöfordon 2024

Det här är en spännande tävling där vi använder allmänhetens erfarenheter och nyfikenhet för att nominera fordon som inte passar för våra andra tävlingar. Sedan får allmänheten vara med och rösta fram sin favorit. En folklig tävling helt enkelt!

* I skrivande stund är två fordon under utredning huruvida de kommer vara tillgängliga under 2024. Det gäller en biogasbil och en elbil.