Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter – en trendspaning