2017, nu kraftsamlar vi!

Ännu ett innehållsrikt år har gått mot sitt slut. I en tid där världen slår nya värmerekord för tredje året i rad och Arktisk når en temperatur över 20°C än vad som är normalt, väljs en klimatförnekare till presidentposten i USA. Vi lever i en motsägelsefull tid där är lätt att kastas mellan hopp och uppgivenhet. Men det är även en innovativ tid som präglas av stora teknologiegenombrott och innovationskraft! Något som kanske är särskilt påtagligt inom energi- och fordonsutvecklingen? Vi väljer vår framtid. Och vi kan påverka!

Det senare blir extra tydligt för mig genom mitt ideella engagemang i Gröna Bilister. Under vårt Almedalsseminarium ”Tankar vid Tanken” i somras stod det klart att regeringen äntligen vill införa en obligatorisk hållbarhetsdeklaration av alla drivmedel vid tanken, något Gröna Bilister har drivit under kampanjen ”Jag Vill Veta” under ca tre års tid. På så sätt ges konsumenter möjlighet att göra upplysta val även vid tankstationen, precis som vi kan göra i matbutiken! Den 29 april presenterar Energimyndigheten sitt förslag för regeringen vilket vi följer med intresse (här kan du läsa och ge synpunkter på vårt eget utarbetade förslag). 

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen, bidra med kunskap och göra vår röst hörd. Och det gäller inte bara frågor som rör bilen och bränslet, utan framförallt vikten av beteendeförändring och mobilitet för att nå klimatmålen och utveckla hållbara och människoorienterade samhällen. Den 21 mars kommer dessutom uppföljaren av vår välbesökta årliga konferens ”Mobilitet & Beteende” som är ett sätt att ytterligare kraftsamla i beteendefrågan. 

Vi ser även vikten av att lyfta upp och sprida de initiativ kring hållbar mobilitet som faktiskt pågår i många av våra kommuner. Det är ju faktiskt där en stor del av arbetet måste ske. Därför har vi under året gjort en rundresa bland svenska kommuner i framkant och samlat goda exempel och berättelser i en bok vid namn ”Hållbar mobilitet, från Umeå till Malmö” Med det vill vi inspirera till fortsatt handling! 

Vare sig du är bilist eller mobilist, hoppas vi att du vill stödja vårt arbete under 2017 genom att för 100 kronor teckna ett medlemskap. Varje medlem är nämligen fundamental för att vi ska kunna fortsätta verka som ideell och oberoende förening. Samtidigt kan du också vara med och påverka utvecklingen mot fossilfrihet i en tid när vi verkligen väljer vår framtid. Du behövs, vi behövs! 

God fortsättning! 

//Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister