Är brist på laddinfrastruktur ett hinder för turism?

Gröna Mobilister medverkade på trafikutskottets öppna sammanträde den 15 februari om trafikens elektrifiering. Vi talade om risken att brist på laddmöjligheter i landsbygdskommuner med turism blir en bromskloss för elektrifieringen.

Med anledning av publiceringen av rapporten Planera laddinfrastruktur för vägtrafik bjöd Trafikutskottet den 15 februari 2024 in till ett öppet seminarium om trafikens elektrifiering. Sammanträdet kan ses i efterhand på Riksdagens webb-TV och på SVT Play.

Som ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2024 höll Gröna Mobilister ett kort föredrag på temat Är brist på laddinfrastruktur ett hinder för turism? Presentationen visas längst ned.

De vita fläckarna på laddkartan fylls igen snabbt. De senaste åren har utbyggnaden av snabbladdningen gått fortast i Norrbotten och Västerbotten, procentuellt sett. Antalet laddpunkter i landsbygdskommuner med turism är stort, men växer långsammare än antalet elbilar. Det kan skapa problem när elbilister nu börjar förvänta sig att kunna ladda när som helst, ungefär som vi förväntar oss att kunna tanka när helst vi behöver.

I värsta fall skapar det negativ uppmärksamhet som kan skada elektrifieringen som helhet.

Flera av de insikter och åtgärdsförslag som diskuterades i föredraget är sprungna ur projektet Hållbara elbilar och laddning i landsbygd, som genomfördes förra året av Biodriv Öst, i samarbete med Gröna Mobilister och med stöd av Region Uppsala.

Vinjettbild: Gröna Mobilisters föredrag hölls av Per Östborn, projektledare för Gröna kommuner på väg 2024