Ska det vara så?

Sverker Olofsson kan på många sätt beskrivas som konsumentupplysningens motsvarighet till vad Janne Josefsson varit för grävande journalistik. I programmet Plus gavs konsumentupplysning inom i princip alla områden och karakteristiskt för programmet var den soptunna där Sverker kastade sånt som han helt enkelt tyckte var kasst. Killinggänget gör  en rätt rolig rollfigur som är en extrem version av Sverker. Karaktären är mycket kritisk till allt och upprepar frågan ”Ska det vara så?” i all oändlighet. Sverker upplevs med rätta både som gnällig och jobbig. Varför blev en gnällig och jobbig person så populär? 

Grundproblematiken handlar om att det är lätt att vilseleda konsumenter, faktum är att det i viss mån är inbakat hur konsumtion fungerar. Ett företag vill sälja sina produkter eller tjänster och i den bästa av världar kommer konsumentens behov alltid att kunna matchas med lämpligt företag. I en mer realistisk värld kommer företag använda olika strategier för att se till att de väljs snarare än att uppmuntra en perfekt matchning för konsumentens behov. Här kan en extrem välja att gå vägen mot planekonomi för att undvika cyniska företag eller totalt marknadsliberalism där konkurrens förväntas lösa allt. Extremism är sällan bra utan lagom är alltid bäst. 

Politik kan sätta spelplanen för vad företag får göra, ett aktuellt exempel är hur det inom EU nu fattats beslut om att Greenwashing ska regleras. Kanon! Men handen på hjärtat, hur många lagar har du som konsument koll på? Det i kombination med att tillsynsmyndigheter har begränsat med möjligheter att se till att lagar följs skapar en öppning för cyniska företag att vilseleda konsumenter, att fuska helt enkelt. Observanta konsumenter kan såklart rapportera in till tillsynsmyndigheter, men det är rätt stort ansvar att lämna till konsumenter. Företags cynism där de inte spelar enligt reglerna behöver inte handla om att de vill någon illa eller fuska för den delen, det kan vara ärliga försök i att testa gränser. Att testa gränser står i nära relation till utveckling och behöver inte alltid vara dåligt. Men det kan också vara dåligt och direkt kasst för konsumenter. 

Det är nu Sverker kommer in i bilden. 

Konsumentupplysning ska i dess bästa form vara något som företag ibland gillar och ibland hatar, aldrig enbart på den ena sidan. För syftet är ju bara att se till att spelregler följs och att konsumenter ska få så bra produkter/tjänster som möjligt. I en planekonomi sköts det genom ständig övervakning och begränsade valmöjligheter för enskilda individer. I total marknadsliberalism sköts det genom att dåliga företag konkurreras ut på marknadsmässiga grunder och således självdör. I den realistiska världen som befinner sig någonstans däremellan behövs oberoende konsumentupplysning. 

Konsumentupplysning finns tillgängligt för många individer via kommunala organisationer men det finns också många ideella föreningar där individer ägnar sin fritid åt att göra konsumtionen enklare för dig. De ideella föreningarna kan nischa in sig och bli riktigt vassa i enskilda ämnen vilket är svårare för en kommunal organisation med uppdrag om att kunna svara på alla typer av konsumentfrågor. Gröna Mobilister är ett exempel på en nischad förening där vi under flera år hjälpt många bilister och framöver vill hjälpa en bredare målgrupp, mobilister. Vi publicerar tester som hjälper konsumenter att välja bil eller lära sig mer om mobilitetstjänster. Våra tester skiljer sig från de där företagen själv ska beskriva sina tjänster eller produkter. Ibland hittar vi positiva inslag som företagen själva inte visste hur bra de var, ibland hittar vi negativa inslag som vi vill varna konsumenter om. Alltid är vi oberoende och vi tjänar inga pengar på att publicera våra tester utan vi gör det för att du som konsument ska få så bra information som möjligt. 

I andra fall upptäcker vi att spelplanen är för dålig och att det behövs lagar som hjälper konsumenter. Exempelvis var Gröna Mobilister med och drev genom lagstiftning om att det vid tankställen ska finnas miljöinformation gällande drivmedlet konsumenten köper. Enklare uttryckt, du som konsument ska kunna veta vad du häller i fordonets tank. Vi har upptäckt att tillsynsmyndigheten är för slapp och därför såg vi (med stor hjälp från Naturskyddsföreningen) till att starta en juridisk process i förvaltningsrätten så att spelreglerna ska efterlevas. Tillsynsmyndigheten gav oss rätt i sakfrågan om alla bränslebolag måste ge miljöinformation. Målet gäller nu om miljöorganisationer och allmänhet har rätt att kräva tillsyn av företag som inte ger oss den miljöinformation vi har rätt till. Parallellt har vi länge ropat högt efter bättre miljömärkning i bilhallen för den som ska köpa ny bil, något politiken behöver lagstifta om. Politikens kvarnar mal långsamt. Saken har utretts och diskuterats i regeringskansliets korridorer.  I december när klimathandlingsplanen presenterades visade det sig sig att politiken på allvar lyssnat på våra rop, när regeringen  föreslog miljömärkning av bilar med livscykelperspektiv. 

Gröna Mobilister, och många andra ideella konsumentföreningar, gör skillnad i din vardag. En av de mest populära är kompisarna på Äkta Vara som synar livsmedel så att du som konsument ska få möjlighet att göra så rättvisa val som det bara är möjligt. Ideella konsumentföreningar gör mycket ideellt men att driva förening kostar pengar. Det kan finansieras via medlemsavgifter, sponsring, bidrag eller på andra liknande vis. Gröna Mobilister har länge fått generösa bidrag från Konsumentverket vilket vi är oerhört tacksamma för. Det är dock vanskligt att vara helt beroende av statliga bidrag och därför har det i flera år funnits en uttalad ambition att bli bättre på att hitta egna intäktskällor som inte äventyrar vårt oberoende. Exempelvis genom att ta betalt för att hålla föreläsningar, vilket är en win-win då föreningen sprider viktig konsumentupplysning samtidigt som den minskar sitt beroende till statliga bidrag. 

Under sena hösten 2023 fick Gröna Mobilister indikationer om att ideella konsumentföreningar skulle få mindre medel än tidigare år. Det innebär att arbetet för att skapa egna intäkter blev än mer aktuellt och fick högre prioritet. När vi tidigt i januari möttes med beskedet att bidraget för 2024 skulle bli 0 kronor blev läget akut. Vi kan inte annat än vara tacksamma för de medel vi fått under åren från Konsumentverket, och de i sin tur kan vara nöjda med vårt arbete, och vi hade mest önskat bättre framförhållning. Då hade vi tidigare kunnat anpassa vår organisation för den rätt radikala förändringen och fått en lite mjukare övergång. Nu väntar ett rejält stålbad och organisatoriska förändringar. Om du vill att vi ska kunna göra det samtidigt som vi fortsätter med oberoende konsumentupplysning då kan du hjälpa oss på två olika sätt som båda är lika värdefulla:

  1. Engagera dig
  2. Lämna en donation

Du kan anmäla medlemskap på denna sida, och det går bra att swisha en donation via QR-koden nedan till vårt nummer 123 581 37 79.

Vi kan inte med nog tydlighet poängtera att föreningen kommer leva vidare och att det enda som skett är egentligen en snabbare organisatorisk förändring än vi planerat. Det besvärande är att vi borde stå och ropa, inte sitta bakom skrivbordet. Hjälp oss att fortsätta ropa samtidigt som vi omorganiserar oss för att kunna ropa dubbelt så högt i framtiden!

Victor Bärring, Projektledare och kanslist för Gröna Mobilister

Vinjettbild: Sverker Olofsson som sommarpratare 2015. Källa: Wikimedia