Sverige kan bli pionjär med miljödeklaration av bilar med livscykeldata – del i regeringens klimathandlingsplan

Igår den 21 december presenterade regeringen sin klimathandlingsplan. Där aviseras en märkning som redovisar lätta fordons livscykelutsläpp och energieffektivitet. Om planen genomförs blir Sverige först i världen med obligatorisk konsumentupplysning om fordon som inte bara redovisar miljöpåverkan vid körning, utan även vid tillverkning, skrotning och eventuell återvinning.

Gröna Mobilister har i snart fem år bedrivit kampanj för miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv under parollen Vi Vill Veta! En enklare energideklaration föreslogs redan år 2013 i utredningen Fossilfrihet på väg. Centerpartiet och Miljöpartiet drev frågan under den förra mandatperioden. År 2021 blev Liberalerna det första riksdagsparti som uttryckligen föreslog en märkning med livscykelperspektiv i sin klimatmotion.

Att deklarera livscykeldata på ett trovärdigt sätt blir snart möjligt tack vare beslut av EU att införa klimatdeklaration av elbilsbatterier och att standardisera livscykelanalys av hela bilar. Vikten av livscykelperspektivet betonas i Gröna Mobilisters debattartikel Gyllene tillfälle att börja miljödeklarera bilar, publicerad i Aktuell Hållbarhet den 7 november 2023.

presskonferensen där klimathandlingsplanen presenterades sade miljöminister Romina Pourmokhtari:

– Folk vill ställa om och det ska vara lätt att välja rätt. Därför föreslår regeringen i klimathandlingsplanen en fordonsmärkning för lätta fordon för att främja konsumenternas klimatsmarta val.

I klimathandlingsplanen läser vi:

”Utöver utsläpp ur avgasröret bör märkningen även redovisa fordonets energieffektivitet och livscykelutsläpp. Det bör analyseras hur beräkningar av livscykelutsläpp för fordon kan förbättras liksom hur fordonsmärkningen kan utformas på ett lättbegripligt sätt.”

– Utmaningen ligger i att skapa en miljödeklaration som kombinerar begriplighet och tillgänglighet med trovärdighet och relevans, säger Gröna Mobilisters projektledare Per Östborn. Vi hjälper gärna regeringen i detta arbete.

Konsumentupplysning är nödvändigt, men inte tillräckligt. Regleringar och ekonomiska styrmedel behövs också för att ro omställningen i hamn. Det var kombinationen av tobaksskatt, rökförbud på offentliga platser, reklamförbud, hälsoinformation och varningar som fick svenska folket att fimpa. På 60-talet rökte hälften av Sveriges män, nu är andelen rökare fem procent. Ett liknande paket av åtgärder behövs för att ta knäcken på fossilberoendet.

I samma anda talade Romina Pourmokhtari på presskonferensen om vikten av att inte lägga alla ägg i samma korg.

– Att nästintill satsa allt på elektrifiering räcker inte för att nå transportsektorns klimatmål, säger Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister. Vi måste göra det lätt att välja rätt även när det gäller kollektivtrafik, cykel och gång, och vi ser därför fram emot flera korgar för alla ägg.

Miljödeklaration av lätta fordon är ett av få konkreta förslag i klimathandlingsplanen för att ställa om transportsektorn, förutom löften om analyser och utredningar. (Bild ur regeringens presentation på pressträffen den 21 december 2023.)

Läs mer

Regeringens klimathandlingsplan, publicerad den 21 december 2023

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta! för miljödeklaration av fordon

Kontakt

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54

Vinjettbild: Miljöminister Romina Pourmokhtari på regeringens presskonferens den 21 december 2023. Källa: regeringens webb-tv