Få svenska folket att hjälpa till att nå klimatmålen  

Regeringen vill föra en ny slags klimatpolitik, men verkar söka efter formerna. En väg framåt är att ge alla chansen att bidra till klimatmålen genom att erbjuda miljörelaterad konsumentupplysning, skriver Jesper Johansson och Per Östborn, Gröna Mobilister.

Denna debattartikel publicerades ursprungligen i GP den 2 januari 2023. Läs här.

De flesta studier pekar på att klimatdeklarationer påverkar konsumtionsmönstren, enligt en sammanställning i Nature. Sådana deklarationer verkar också kunna påverka producentledet.

Konsumentupplysning är särskilt viktig i transportsektorn. Dess klimatpåverkan är ett resultat av allas val av färdsätt, fordon och drivmedel. Gröna Mobilister riktar därför fyra uppmaningar till regeringen.

1) Inför en miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Energimyndigheten har nyligen lämnat ett sådant förslag, där utsläppen även vid tillverkningen redovisas. Liberalerna förespråkar samma sak i sin klimatmotion. Inget parti i regeringsunderlaget motsatte sig förslaget i Gröna Mobilisters valenkät.

Om användning av fossilfritt stål kommer till uttryck ökar möjligheten att ta ut ett högre pris på bilen, ungefär som det går att ta ut högre pris på ekologisk mat tack vare kravmärkningen. Det kan hjälpa den svenska satsningen på fossilfritt stål på traven.

2) Inled arbetet att spåra och ursprungsdeklarera all fossil energi medan Sverige är EU:s ordförandeland. Näringsutskottet uppmanade regeringen till detta i våras. Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna lovade samma sak i Gröna Mobilisters valenkät.

Nyligen finansierade IS ett bestialiskt krig med olja med dunkelt ursprung, nu gör Ryssland detsamma. Vad kommer härnäst om vi inte skingrar de fossila dimmorna?

3) Förbättra miljödeklarationen av drivmedel. Med enkla justeringar i regelverket görs deklarationen mer lättillgänglig, heltäckande och aktuell, enligt Gröna Mobilisters utvärdering.

4) Klimatdeklarera resor. Den förra regeringen lade fram ett förslag att klimatdeklarera flygresor. I Liberalernas klimatmotion föreslås klimatdeklaration av fler resesätt, som tåg och buss. Möjligheten till jämförelser är viktig.

Marknaden för fordon, drivmedel och resor är internationell. För att miljödeklarationerna ska ge påtaglig effekt måste de spridas till fler länder, liksom varningsmärken på cigarettpaket spreds över världen och bidrog till att i grunden förändra attityden till rökning. Låt Sverige agera föredöme.

Vi är först med miljömärkning av drivmedel vid pump. Finland och Storbritannien överväger nu ett system som liknar vårt. EU-parlamentet tog nyligen ett steg längs samma väg med ett beslut om ursprungsmärkning av biodrivmedel vid pump.

Sverige kan bli först med miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Det kommer att inspirera EU när fordonsmärkningsdirektivet förnyas.

Det krävs mycket mer än konsumentupplysning för att nå klimatmålen. Men det går inte att ställa det personliga ansvaret mot det politiska. De går hand i hand.

Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister

Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister