Elbilsrekordet i Örebro: Rätt satsa på biogas – men kombinera med avgasfria elbilar!

Idag besökte Gröna Bilisters Elbilsrekordet Örebro och uppmanade kommunalråden att kombinera biogassatsningen på att stimulera avgasfri bilism. Etablera snabbladdare, skaffa in elbilar till egna verksamheten och sätt upp laddstolpar, uppmanar organisationen.

Örebro kommun väntas idag besluta om att köpa 50% av Karlskoga Biogas. Gröna Bilister, som idag besökte Örebro med Elbilsrekordet, applåderar beslutet.

– Biogas har mycket låg klimatpåverkan, gasbilar ger nästan inga lokala luftföroreningar och gasen kan tillverkas av vårt organiska avfall. Att ta ett större ansvar för gasproduktionen ligger helt rätt i tiden och är en bra långsiktig försäkring mot allt dyrare fossil energi, säger Mattias Goldmann, talesperson för Gröna Bilister.

Kommunalråden Björn Sundin och Lennart Bondeson och klimatstrategen Per Elvingson diskuterade idag hållbar bilism med Gröna Bilister. Mattias Goldmann poängterade att satsningen på biogas inte bör ställas mot satsning på avgasfria elbilar.

– Att ersätta de fossila bränslena är en enorm uppgift, där biogas, el, biodiesel och etanol behövs – tillsammans med åtgärder för att minska biltrafiken. Hittills har Örebro satsat för ensidigt på biogasen, och jag hoppas att kommande fordonspolicy och parkeringsriktlinjer förmår lyfta blicken och inte ställa två goda ting mot varandra.

Örebro kommun har i dagsläget enbart två egna elbilar, det finns mycket få laddmöjligheter i staden och inga snabbladdare, vilket Elbilsrekordet själva fick erfara.

– Inget av de garage vi undersökte hade laddmöjlighet för elbilar, så till slut fick vi ladda på OKQ8-macken långt utanför city, där de ville ha 30 kronor i halvtimman för laddningen. Det är tjugo gånger mer än de faktiska kostnaderna, värre än sms-lån! Det pekar på att kommunen måste vara med att ta ansvar för laddningen om vi ska få fler avgasfria bilar, säger Mattias. Det går att ladda gratis på Bixias solcellsladdare vid Marielund, men att ställa en bil på ett externt köpcentra över natten är inget attraktivt alternativ menar Gröna Bilister.

Besöket i Örebro är en del av Elbilsrekordet, som granskar landets kommuner med syfte att kora Elbilsbästa kommun 2013, vilket båda kommunalråden snabbt erkände att de inte kommer att bli.

– Örebro är duktiga på biogas, på att stimulera cykling  och på att få fram förnybar energi. Elbilarna bör inte vara en vit fläck på kartan länge till, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister konstaterar att elbilsomställningen ännu går trögt, och att det behövs en utökad satsning på laddmöjligheter för att komma förbi hönan-och-ägget-situationen. Därför är kommunernas tidiga inköp av elbilar och laddstationer helt avgörande för att få igång marknaden.