Gröna Bilister applåderar Kalmars elbilspool – anslut er, bilister!

Kalmar läns första elbilpool är invigd, med elbilar som vardagar dagtid används av Kalmar läns museum, Kalmar kommun och Kalmar Energi, men är öppen för allmänheten kvällar och helger. Gröna Bilister applåderar bilpoolen, som ger bättre luft och lägre buller  lokalt, och minskad klimatpåverkan globalt.

Vid Skeppsbrogatan 51, vid Kalmar läns museum och vid Trädgårdsgatan 12 finns nu elbilar för uthyrning genom MoveAbouts bilpool. Den som är medlem har tillgång till bilarna kvällar och helger, vardagar dagtid används de av kommunen, energibolaget och muséet.

– Arbetsplatser behöver bilar vardag dagtid medan människor som jag själv vill ha tillgång till bil kvällar och helger. Upplägget gör att det behövs färre bilar totalt sett, att man delar på kostnaden och att många kan få tillgång till bil utan att äga bil. Dessutom är bilarna eldrivna. Mitt i prick!, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

En snabbladdningsstation etableras vid Giraffens köpcenter, så att elbilen kan laddas fullt på under en halvtimma.

– Genom snabbladdaren kan elbilen användas som vilken bilpoolsbil som helst, istället för att behöva laddas flera timmar mellan användarna. Det är en nyckel för effektivt utnyttjande av elbilar i bilpool, säger Mattias Goldmann som inom projektet NEA – Nordic Electric Avenue – nyligen presenterat en rapport om hur kommuner bör etablera elbilar i bilpool. ”Projektet i Kalmar är helt enligt regelboken”, säger han.

Gröna Bilister är särskilt positiva till att det är rena elbilar som används.

– Elbilen ger nollutsläpp i närmiljö, vilket är särskilt värdefullt i Kalmar som har problem med luftkvaliteten. Dessutom minskar klimatpåverkan med över 90 procent jämfört med en vanlig bil, och vi får en tystare stadsmiljö.

Gröna Bilister uppmanar nu Kalmarborna att ansluta sig till elbilspoolen, antingen som ersättning för den egna bilen eller som komplement till den.