Gröna Bilister: Bra EU – det blir ingen biodrivmedelsboom utan tankställen

EU-kommissionen presenterade i dag ett åtgärdspaket för att se till att det i hela EU ska finnas tankstationer för förnybara drivmedel med gemensamma standarder för konstruktion och användning. Kommissionen anger själv att ”Insatserna för att skapa incitament har inte samordnats och varit otillräckliga”.

– Bra att EU kliver fram och visar en riktning, och att de inte faller i fällan att bara stötta ett bränsle, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Vi får hoppas att detta initiativ mjukar upp kommissionens syn på biodrivmedel.

Samtidigt som kommissionen aviserar stora satsningar på tankställen, diskuterar de också direktiv som behandlar biodrivmedel mycket hårdare än bensin och diesel. Kommissionen skärper hela tiden kraven på biodrivmedel, men missar att i samma takt öka kraven på de fossila bränslena. Europeiska transporter är till 94 % fossila.

EU beräknar kostnaden för biobränslesatsningen till 10,5 miljarder euro fram till 2020.

– EU tar ett litet steg framåt, men saknar helheten. De gynnar vad de kallar biodrivmedel, men inkluderar fossil naturgas, de talar ofta om att minska transporternas klimatpåverkan, men straffar biodrivmedlen med ensidiga krav. Vi väntar otåligt på att få se hela pusslet – och det ska vara ett enda pussel, avslutar Lagercrantz.

De viktigaste åtgärder EU-kommissionen föreslår är:

El: Ett standardiserat uttag av typ 2-uttag som standard för hela Europa.

Vätgas: Befintliga stationer att ingå i ett nät med gemensamma standarder de 14 medlemsstater som i dag har ett vätgasnät.

Biodrivmedel: Biodrivmedel svarar för nästan 5 % av marknaden. Det fungerar som bränsleblandningar och kräver inte någon specifik infrastruktur. En stor utmaning kommer att vara att garantera hållbarheten.

Naturgas (flytande och komprimerad): Tankstationer för LNG i alla 139 kust- och inlandshamnar i det transeuropeiska huvudnätet senast 2020 respektive 2025. Till 2020 ska det installeras tankstationer för flytande gas var 400:e kilometer längs vägarna i det transeuropeiska huvudnätet. Komprimerad gas (CNG) ska år 2020 kunna tankas i hela Europa, med gemensamma standarder, på mackar tillgängliga för allmänheten, med ett avstånd på som mest 150 km.

Läs EU:s pressrelease på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_sv.htm.

Vi bilägare